28576

A Pázmaneum honlapján április 25-én új szavazást indítottak, amely során arra a kérdésre keresték, a választ, hogy „Ön szerint szükség van-e a felvidéki magyar katolikusoknak önálló (személyi alapú) püspökségre élén saját püspökkel?” A szavazásba bekapcsolódó válaszadók közül 101-en gondolták, hogy szükség van egy önálló magyar püspökségre.

Május 14-ig összesen 219 szavazat érkezett. A szavazók pedig négy válasz közül választhattak. A következő eredménnyel zárult a szavazás:
Igen, mert csak így maradhat meg a Felvidéken katolikus közösségünk! 101 ( 46.1%)
A Szlovák Katolikus Egyház tökéletesen gondoskodik a magyar hívekről. 98 ( 44.7%)
Nem kell külön püspökség, a déli területeket csatolják (egyházilag) a szomszédos magyarországi egyházmegyékhez! 18 (8.2%)
Elégséges a jelenlegi megoldás, hiszen vannak helynökök. 2 (0.9%)

A válaszadók többsége úgy gondolja, hogy a felvidéki magyar katolikusoknak önálló (személyi alapú) püspökségre lenne szükség saját püspökkel, hiszen csak így maradhat fenn a felvidéki magyar katolikus közösség. Ennek érdekében gyűltek össze a papok és hívek idén is Jó pásztor vasárnapján a XXII. Komáromi Imanapon. Ugyancsak többen vannak, akik úgy vélik a Szlovák Katolikus Egyház tökéletesen gondoskodik a magyar hívekről és nincs szüksége a felvidéki magyar katolikusoknak saját püspökre és püspökségre. Ők minden bizonnyal meg vannak elégedve az adott egyházmegyéjükben vagy az egyházközségükben a jelenlegi állapotokkal és nem gondolják azt, hogy a több százezer felvidéki magyar katolikus megérdemelne egy saját, önálló jogkörrel felruházott magyar ajkú és magyar szívű püspököt, aki összefogná a papságot és a híveket.
Kisebb mértékben gondolják azt a szavazók, hogy a déli területeket egyházilag elégséges lenne a magyarországi egyházmegyékhez csatolni és megoldódna a felvidéki magyar katolikus közösség gondja. Mindössze két szavazó gondolta csak úgy, hogy az egyházmegyei felosztás után – a Nyílt levélnek és az azt aláíró katolikusoknak a hatására – kinevezett püspöki helnyökök rendszere megoldotta a felvidéki magyar katolikusok gondjait.

Felvidék.ma, ka