29233

Tízen kaptak teológiai oklevelet, hárman befejezték nagydoktori, ketten pedig kisdoktori tanulmányaikat a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán.

Az ünnepélyes oklevélosztásra és doktori avatóra a hétvégén került sor a komáromi református templomban. A négy éves teológiai és a három éves missziológia, diakónia, szociális munka szakra pótfelvételit hirdet a kar vezetése, a doktoranduszi tanulmányokra június 30-ig lehet jelentkezni.

Az ünnepi alkalmon igét hirdetett Kocsev Miklós, a gyakorlati teológiai tanszékvezetője, aki az egyháztörténeti tanszék megbízott vezetője is, majd Molnár János dékán bemutatta a végzős diákokat. A fogadalomtétel után Tóth János rektor átadta a végzettséget igazoló okleveleket a teológiai szakon végzett tíz hallgatónak: Fejes Ágnesnek, Pogány Krisztinának, Langschadl Istvánnak, Mikos Tamásnak, Szabó Annamáriának, Udvardi Évának, Varga Zsuzsannának, Vargha Balázsnak, Székely Zsolt Ferencnek és Csizmadia Ferencnek.

A diplomaosztás után került sor a nagy- és kisdoktorok avatására. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán ötödik éve folyik doktoranduszképzés. Az idén hárman fejezték be nagydoktori tanulmányaikat, Semseiné Késmárky Ágnes, Somogyi Alfréd apácaszakállasi és Tanító Péter csallóközaranyosi lelkipásztorok. Velük együtt így már hétre nőtt a teológiai karon végzett doktoranduszok száma. Kisdoktori tanulmányaikat ketten fejezték be: Gál László komáromi segédlelkész és Szénási Lilla martosi lelkipásztor. A végzősöket Molnár János dékán és Tóth János rektor avatta doktorrá.

Felvidék.ma, Reformata