29020

Június 18-án 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9, I. em.) kerül sor a Magyar Örökség-díj átadására.

A Kárpát-medencei kitüntetettek között szerepel Mécs László költészete. Dr. Korzenszky Richárd perjel laudálja majd a kitüntetett munkásságát. A felvidéki papköltő Mécs László a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. Páratlan volt a népszerűsége a kispolgári közönség körében. Pódiumra termett alkatával, zengő hangjával bárhol lépett föl, mindig telt házat vonzott, ő volt a vegetáló vidéki egyletek megmentője. Kötetei is pillanatok alatt keltek el. Furcsa módon nem azokkal a verseivel szerzett népszerűséget, amelyeknek pedig kortörténeti jelentőségük volt, amikor a csehszlovákiai magyar kisebbséget a megértés, a népek közötti megbecsülés eszményével gazdagították. A világháború befejezése után kimaradt a megújuló magyar költészetből. 1953-ban hamis vádak alapján letartóztatták, 1956 szeptemberében rehabilitálták. Hosszú ideig Óbudán volt káplán, majd Pannonhalmára vonult vissza, s itt hunyt el 1978. november 9-én. Több kötete jelent meg külföldön, mint idehaza.
A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon mindenkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki kulturális műsor keretében. A díj történetének első öt évében 1945 utáni teljesítményeket díjazott a Bírálóbizottság. A következő – jelenleg is tartó – öt évben az időbeli határ a XX. század elejéig, illetve esetenként a kiegyezésig nyúlik vissza.
A Magyar Örökség-díjban már több felvidéki személy és szervezet részesült, többek között Esterházy János, Duray Miklós, Fábry Zoltán, Batta György a Ghymes zenekar és a Csemadok is.
Kitüntetésben részesül június 18-án a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság művészete (laudátor: Dr. Tóthpál József kultúrakutató), Kass János képzőművészeti életműve (laudátor: Dr. Orosz István grafikus, filmrendező), Nagy Zoltán népmesekutató munkássága (laudátor: Dr. Csongrády Béla újságíró, szerkesztő), Szék (Mezőség) gazdag hagyományőrző kultúrája (laudátor: Dr. Sebő Ferenc előadóművész, zeneszerző), Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás több évtizedes római szeretetszolgálata (laudátor: Dr. Szörényi László irodalomtörténész, kritikus) és a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a tudás és az élő hit iskolája (laudátor: Dr. Rezi Elek unitárius lelkipásztor, teológiai tanár).