29227

Az MKP Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsa a Nyitrai kerületben, a Lévai járásban, Ipolyságtól északnyugatra, Szalatnyán tartotta alakuló ülését. A tanács tagjait köszöntötte Bazsó Árpád, Szalatnya polgármestere, s röviden bemutatta Hont vármegye ezen kisközségét.

Az MKP járási elnöksége nevében Lőrincz Tamás, járási elnök köszöntötte a megjelenteket, s kívánt jó hangulatú, érdembeli tárgyalást.
Az ülésen részt vett Berényi József, az MKP országos elnöke. Köszöntőjében vázolta a mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács munkájának fontosságát. Egyrészt, mivel a mezőgazdaság mozgató erőt jelent, másrészt a dotációs politika nagyon jelentős a mezőgazdaság és a környezetvédelem terén is. A tanács munkájában az elkövetkező időszakban elsőrendű feladat a mezőgazdaságot érintő információk begyűjtése és elemzése. Ezen a területen teljes mértékben betölthető az ellenzéki szerepünk, viszont a jót tudjuk támogatni, nem csupán a hibákat keressük.
 Miklós László a tanács elnöke ismertette a jelenlévőkkel a harmincegy tagú tanács összetételét, melyre az ország egész területéről a járási elnökségek tettek javaslatot. Ezen javaslatokon túl bárkit meghívhatunk a tanácskozásra, amennyiben szakmailag elő tudja segíteni a munkát. A mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács alakuló ülésén öt szekció alakult és megválasztották vezetőiket.
1.    Mezőgazdasági politika – Pomichal István
2.    Földügyek – Czíria Attila
3.    Állategészségügy és élelmiszerpolitika – Pleva László
4.    Környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás – Farkas Attila
5.    Vidékfejlesztés, vízgazdálkodás és árvízvédelem – Miklós László
A munkacsoportok megalakulása után a Szlovák Kormány egyéves időszakának értékelése következett a mezőgazdaságot és a környezetvédelmet elemezve. A megjelentek sajnálatukat fejezték ki, hogy a kormányprogramban lefektetett célkitűzések kis mértékben kerültek megvalósításra, s azon belül is a kevésbé jelentős feladatok kerültek előtérbe, aminek következtében a mai napig bizonytalan a mezőgazdászok jelene és jövője.
Az ülésen részt vett több mezőgazdasági vállalkozó is, akik a vita keretében hozzászóltak a mezőgazdaságot érintő égető problémákhoz. Az élelmiszer árak elszabadultak, a kisgazdákat továbbra is veszélyezteti az árvizek veszélye, mivel a kiskanálisok, a kispatakok rendezése kapcsán a déli térségben nem történt semmi. A földadó a falvak bevételét jelenti, több településen csupán a vállalkozók részére emelik az adókat. A mezőgazdasági dotáció azon térségeknek megfelelő, amelyeknél az erdők, legelők és a szántóföldi területek aránya meghaladja az 50 – 50%-ot, semmiképpen nem segít a déli vidéken. A mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács tagjai kiemelt fontosságúnak tartják a mezőgazdaságot, bíznak benne, hogy a szakmaiság győzedelmeskedni fog és eredményeket tud felmutatni.

-kakas-,