29463_1

A Fény Polgári Társulás, a Biró Márton Polgári Társulás és a Magyarok Szövetsége által szervezett imafolyam július 20-án, szerdán folytatódott Nyékvárkonyban. Este imaóra, szentmisére majd előadásra került sor.

2011. július 12-én indított útjára a nemzeti zarándoklatot, melynek célja a nemzet lelki egységének helyreállítása. A zarándoklat “Imafolyam népünk lelki újjászületéséért” néven hetente kerül megrendezésre.
Első állomása a  dunaszerdahelyi Szent György (Nagyboldogasszony) templom volt. 16 órától mintegy 160 hívő, köztük a Szent György Lovagrend és a Máltai Lovagrend tagjai fohászkodtak a magyar szentekhez, kérték Teremtőnket és Boldogasszonyunkat, adjon erőt a történelem igazságtalanságai miatt szétszóródott népünknek a lelki felemelkedéshez, az újbóli büszke öntudatra találáshoz. Az imaóra után egyházi és nemzeti zászlók alatt körmenetben vonultak a templom körül, majd ünnepi szentmise vette kezdetét. Utána Papp Lajos szívsebész professzor tartott rövid előadást, melynek témája a szeretet volt. A zarándoklatot szeretetvendégség zárta. (A felvételek ezen az alkalmon készültek.)

Az aznapi Örömhír sorai is e lelki törekvést erősítették:
“Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.” (Mt 10,7-15)

Batta György író Itt az idő című írásával méltatta a kezdeményezést: “Itt az idő, hogy egységbe forrjunk mi, felvidéki magyarok is. Hogy felismerjük, Jézus Krisztus tanítása több, mint bármely ideológia vagy tudományos tétel. Tájaink elnéptelenednek, mert fogyunk. Nincs munkánk, bizonytalan a megélhetésünk, az egészségügyi ellátás leépült. Családok hullanak szét, egymást marjuk a koncért. Itt az idő, hogy felismerjük kérnünk kell Nagyboldogasszonyunk, a Szűz Anya segítségét, hogy megtalálhassuk Krisztust és általa a Teremtőnket. Helyzetünk nem reménytelen, rajtunk múlik, így teszünk-e? Szent Koronánk mindnyájunk számára megtestesíti: a tanítás és a gyógyítás népe vagyunk. Gyerekeink, unokáink jövője a tét. Eltorzított embergépek, ágyútöltelékek akarunk-e lenni, vagy békében élő érző és megértő lények?
A Magyarok Szövetsége felvidéki tagozata által kezdeményezett imafolyam fontos lépés megújulásunkhoz. Én ezért csatlakozom hozzá.”

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_4.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_5.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_6.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_7.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/07/29463_8.jpg” width=”120″ height=”106″ title=”Nemzeti zarándoklat” }Nemzeti zarándoklat{/japopup}

Patassy Sándor