szlovakiai_ref_egyhaz_cimere
 Az idén harminchat pályázatot bírált el a kilenc egyházmegye egy-egy küldöttjéből felállított kuratórium és javasolt támogatási összeget főleg a gyermek- és ifjúsági táborok, bibliaismereti- és szavalóversenyek, evangelizációs alkalmak megvalósítására. A Zsinati Tanács királyhelmeci ülésén az 57 409 eurós igényelt összegnek az ötvenegy százalékát hagyta jóvá, így hamarosan több mint 31 ezer euró kerül kifizetésre. A támogatott programok közül több már meg is valósult.

A Közalap egyházépítői keretéhez, amelynek összegéből a törvény szerint missziói, diakóniai, egyházépítői, egyházi kultúrát és oktatást támogató programok megvalósítására kérhető támogatás, az idén – a tavalyi évhez viszonyítva – eggyel kevesebb, 36 egyházközség,  ifjúsági szervezet, egyházmegye  nyújtott be célirányos pályázatot. Az igényelt  57 409 eurós összegből 31 435 eurót javasolt kifizetésre a kérelmeket elbíráló kuratórium ajánlata alapján a Zsinati Tanács. A keretből az idén harminckét pályázat nyert támogatást, kettővel több, mint a 2010-es évben. A legnagyobb összeget, 3 875 eurót a Fiatal Reformátusok Szövetsége – Duna Mente kapta ifjúsági alkalmak megszervezésére. Valamivel kevesebbet, de a többi programok támogatásához képest jelentős összegben részesül a Firesz FIX, amely szintén az ifjúság számára készít alkalmakat. Háromezer eurós összeget javasolt a kuratórium a börtönmisszió számára a fogvatartottak családjainak megsegítésére. Az Egyházzenei Osztály az idén is 2800 euróval gazdálkodhat a gyülekezeti ének-zene programjainak a megvalósítására.

Ezer, illetve több mint ezer eurós támogatást hét pályázat nyert. Ezek közé tartozik a jókai, bátorkeszi, ipolysági egyházközségek, valamint a RE-MI-DIA nonprofit szervezet nyári ifjúsági- és gyermektáborai. Ezer eurós összeggel támogatja az egyházépítői keret a Hanvai Diakóniai Otthon lakóit és RE-MI-DIA által tervezett ifjúsági konferenciát,  a gömöri egyházmegye szervezésében megvalósuló programok pedig 1200 eurót kaptak.
Kevesebb mint ezer eurós összeget ítélt meg a kuratórium a jókai és a komáromi egyházmegye bibliaismereti versenyeinek a megszervezésére, a Bátorkeszi István Napokra, a hanvai gyermektábor és ifjúsági konferenciára, a gömöri evangelizációs estékre, a zempléni egyházmegyei fesztiválra, a kisgéresi egyházmegyei szavalóversenyre, az örösi egyházmegyei programokra, a nagygéresi hitmélyítő alkalomra, a deregnyői bibliaiskolára, a nagyráskai keresztyén kézművestáborra, az ungi egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőre és szavalóversenyre. Támogatásban részesült még a nagykaposi evangéliumi színjátszó kör és a RE-MI-DIA ifjúsági, családi és nyugdíjasok számára tervezett konferenciái, a Mustármag által szervezett nyári táborok roma gyermekek és tinik számára, valamint a Szepsi Népfőiskolai Collégiumban szervezett előadások.
A 2010. január elsején a zsinat jóváhagyásával életbe lépett Közalap bevételeit az  egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház járulékai,  adományok és támogatások, valamint a Közalap alaptőkéjének a felhasználásából származó jövedelmek teszik ki.