29601

2011. július 31-én az albári római katolikus templomban megszólaltak az ünnepi harangok és a templom megtelt hívekkel. Az ünnepi szentmise 10:30 órakor kezdődött, melynek főcelebránsa és szónoka Mgr. Szalay Gyula egyházkarcsai esperes-plébános volt.

Közvetlenül a szentmise előtt koszorúzásra került sor az első és a második világháborúban elesett hősök emléktáblájánál. A szentmise keretében pedig az esperes úr megszentelte Szent Anna szobrát, aki a templom védőszentje.
Szentbeszédében Szent Joachim és Szent Anna életéről és szeretetéről elmélkedett. Példaképül állította elénk őket, a Szűz Anya szüleit. Szent Joachim és Szent Anna élete olyan mint a csillagok.
,,Ha derült estéken felnézünk az égboltozatra, csillagok ezreiben gyönyörködhetünk. Ha jól megfigyeljük, azt is megfigyelhetjük, hogy a csillagok nem egyformák. Vannak közöttük fényesebbek és haloványabbak is. Némelyiküknek egyenletes, másoknak pislákoló a fényük. A csillagokat is hasonlíthatjuk a szentekhez. Ők is a világmindenség napjától, Krisztustól kapják fényüket, szépségüket. Minél közelebb áll valaki Istenhez, annál szebb, tökéletesebb.’’
Szent Anna egyszerű életet élt, de nagyszerűen. Megértette, hogy az ember akkor nyeri meg Isten tetszését, ha ott ahová Isten állította igyekszik a legjobb tehetsége szerint Isten akaratát teljesíteni.
Az ünnepi szentmise a himnuszokkal zárult, majd agapéra került sor az albári faluházban.

Juhász Ferenc