ory_peter_01

Szinte naponta színes csokrot kapunk azokból a politikai megnyilvánulásokból, amelyek azt sugallják, Szlovákiában a kisebbségi és az emberi jogok területén az európai demokráciákban teljesen normálisnak tartott jogok feletti jogosultságokkal bírnak az itteni nemzetrészek, így a magyar nemzeti közösség tagjai is.

A szlovák politikai élet szabványszövegévé vált: a mi megoldásunk európai normák feletti, törvényt kizárólag az európai és nemzetközi „standardoknak” megfelelő módon fogadunk el, stb. Nézzük csak meg, milyen a valóság az Unióban és nálunk!
Azon személyeknek, akik néha-néha nyitott szemmel látogatást tettek bármelyik többnyelvű régióban — az EU tagállamaiban —, talán nem kell bemutatnom a Dél-Tirolban vagy a „balkáni” Romániában látható kétnyelvű útirányjelző táblákat, nem kell elmondanom, hogy a Finn parlamentben a svéd képviselők felszólalásaikat anyanyelven teszik meg, és még sorolhatnám. Szinte furcsa helyzet, hogy „egy darabka” Európával éppen a szlovák parlament épületébe vezető úton találkozhatunk, hiszen a pozsonyi Védcölöp utcában (Palisády) található finn nagykövetség táblája svédül is hirdeti a kirendeltség nevét, sőt a nagykövetség hivatalos honlapja szlovák-finn-svéd nyelven érhető el!  (lásd: www.finlandembassy.sk) Gondoljunk csak bele, milyen messze vagyunk Szlovákia berlini követségének német-szlovák és magyar megjelölésétől — ismerve a szlovákiai viszonyokat, ez szinte utópisztikus gondolat. Tisztán margómegjegyzésként engedtessék meg nekem, hogy megemlítsem: senkit sem zavar a Budapestre vezető M1-es autópálya szlovák nyelvű tájékozató táblája a Tatabánya utáni parkolóban, vagy történetesen a győri állatkertben a tájékoztató táblák magyar-német-szlovák nyelvezete. A pár példa szemlélteti, milyenek is a számtalanszor felhozott „európai standardok”, s ennek fényében érdemes pár gondolat erejéig hazai vizekre evezni.

Polgármesterként újra és újra szembesülni kényszerülök azzal, milyen is a kijózanító és lehangoló szlovákiai valóság. Például augusztus 9-én a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal elektronikus körlevél formájában felszólította a járás önkormányzatait, hogy késedelem nélkül tegyék közzé a belügyminisztériumból a nagyszombati illetékes szerven keresztül elküldött, a lakosságot különleges helyzetekre felhívó figyelmeztetésüket. (Ismereteim szerint egyébként a levelet több magyarok által lakott járásban is szétküldték.) A figyelmeztetés tartalmát tekintve az időjárás okozta veszély- és vészhelyzetek kategóriák szerinti besorolását tartalmazta, azaz olyan helyzetek bemutatását, amelyek a lakosságot életveszélybe sodorhatják. Mivel — az egyébként a bemutatott EU-s szokásoktól messze elmaradó — kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében az élet- és egészségveszélyes helyzetekre vonatkozó feliratokat, dokumentumokat a jogi személyeknek kötelező az adott kisebbségi nyelven is közzétenni, augusztus 11-én elektronikus levélben kértem a körzeti hivatalt a dokumentum magyar nyelvű változatának megküldésére is. A levélben természetesen hivatkoztam a jogszabály szövegére, és kíváncsian vártam a választ. Már csak azért is, mert újra az önkormányzatokat hozzák furcsa helyzetbe, mert ha az önkormányzat életveszéllyel kapcsolatos információt nem közöl az adott kisebbség nyelvén, büntetést kaphat érte! A körzeti hivatalból újabb elektronikus levelet augusztus 24-én kaptam, persze nem a kérelmemre jött válasz, hanem egy újabb figyelmeztetés: azonnal hirdessük és függesszük ki a másodfokú hőségriasztást, hiszen a hónap végéig trópusi melegre számíthat a lakosság, ami veszélyt jelent.
Summa summarum: a régi mondás szerint a kutya ugat a szekér halad, azaz szlovákiai viszonylatban a kisebbségi nyelvhasználati törvény elfogadása kapcsán újra egy „politikai siker” tanúi lehettünk, miközben az asszimiláció, a nyelvi jogainkról való lemondás szekere — a nemzetállami eszme látható és rejtett támogatói örömére— tovább halad.

Hogy ez mégse legyen ilyen egyszerű, íme az ajánlatom: ha bárki – akár a tisztelt olvasó –  közzé kívánja tenni a vészhelyzetre való felhívást, azt alább  magyar nyelven megtalálja, hiszen mit ér az, ha a kritika mellé nem teszünk konkrét lépéseket is annak érdekében, hogy jogainkat a EU-ban normálisnak tekintett mértékben érvényesítsük.

Őry Péter, az MKP közigazgatási alelnöke

Ajánlások a lakosoknak rendkívüli események fennállása idejére

Rendkívüli hőség

2. fokozatú hőségriasztás
A levegő hőmérséklete 35°C vagy több:

a) kerülni kell a tűző napon való tartózkodást, főként délben és kora délután,
b) ne hagyjuk a gyermeket vagy állatot a tűző napon, vagy leállított gépkocsiban,
c) ügyeljünk a folyadékpótlási rend betartására.

3. fokozatú hőségriasztás
Hosszantartó hőség, a levegő hőmérséklete 40°C vagy több:
 
a) kerülni kell a tűző napon való tartózkodást, főként délben és kora délután,
b) ügyeljünk a folyadékpótlási rend betartására,
c) ne hagyjuk a gyermeket vagy állatot a tűző napon, vagy leállított gépkocsiban,
d) tűző napon való tartózkodás esetén használjunk napsütés elleni védőfelszerelést
(fejfedőt, védőkrémet, napszemüveget stb.).

Rendkívüli hideg

2. fokozatú riasztás (M2)
A levegő minimális hőmérséklete – 20°C vagy alacsonyabb (M2, < -20°C). Erős fagy:
 
a) védekezzünk megfelelően meleg öltözettel és lábbelivel,
b) védjük a test fedetlen részeit zsíros védőkrémmel,
c) tegyünk megfelelő védőintézkedéseket a gazdasági növények fagy elleni védelmére.

3. fokozatú riasztás (M3)
A levegő minimális hőmérséklete -30°C vagy alacsonyabb (M3, < -30°C). Nagyon erős fagy:

a) sürgősen fűtött, meleg helyre menni (lakás, lakóház),
b) megfelelő intézkedéseket foganatosítani az ipari létesítmények fagyvédelme ellen (hőszigetelés…),
c) védjük a test fedetlen részeit zsíros védőkrémmel.

Szélriasztás

2. fokozatú riasztás (V2)
Erős szél esetén, mely széllökések idején eléri vagy meghaladja a 20m/s.-ot (V2, átlag  > 20 m/s, széllökése idején > 25 m/s):

a) ne tartózkodjanak szabad, sík felületeken,
b) ne tartózkodjanak labilis építmények közelében,
c) csukják be és biztosítsák az ajtókat és ablakokat,
d) az udvarokból takarítsák el a szabadon heverő tárgyakat,
e) a gyerekeket ne engedjék ki a szabadba,
f) helyezzék biztonságba a háziállatokat,
g) ne parkoljanak gépkocsival fák és romos épületek közelében, 
h) redukálják a közlekedést könnyű gépkocsikkal és megrakatlan teherautókkal, csökkentsék a közlekedést nyílt, szeles-huzatos terepeken,
i) biztosítsák az ablakokat, az üvegházakat, a szabadon tárolt tárgyakat, gyűjtsék össze a száradó mosott ruhát,
j) ha autóban közlekednek, csökkentsék a haladási sebességet.

3. fokozatú riasztás (V3)
Nagyon erős szél esetén, mely lökésekkor eléri vagy meghaladja a 25m/s-ot, illtve a 35m/s-ot (V3, átlag > 25 m/s, lökéskor > 35 m/s):
a) ha nem feltétlenül szükséges, nem szabad kimenni a házból/lakásból,
b) ne tartózkodjanak szabad, sík felületeken,
c) csukják be és biztosítsák be az ajtókat és ablakokat,
d) a gyerekeket ne engedjék ki a szabadba,
e) ne közlekedjenek könnyű gépkocsikkal és megrakatlan teherautókkal, ne közlekedjenek nyílt, szeles-huzatos terepeken,
f) biztosítsák a darukat és toronydarukat.

Hónyelvek és hófúvások

2. fokozatú riasztás
Intenzív hóátfúvás- és hófúvás-képződés:

a) a gépkocsikat fel kell szerelni a szükséges műszaki eszközökkel ( téli gumi, hólánc, vontatókötél, lapát stb.),
b) tartsunk magunknál kommunikációs eszközt (mobiltelefon, PDA, adóvevő stb.), hogy segítséget tudjunk kérni.
 

3. fokozatú riasztás
Rendkívül erős hóátfúvás- és hófúvás-képződés:
 
a) korlátozni a mozgást külterületeken,
b) korlátozni a közlekedést gépkocsival vagy más közlekedési eszközzel.

Havazás

2. fokozatú riasztás  (S2)
Erős havazás, mely során 20 cm vagy több hó hull 12 óra alatt:

a) a hegyekben figyelni és betartani a hegyi szolgálat utasításait,
b) a gépkocsikat fel kell szerelni a szükséges műszaki eszközökkel ( téligumi, hólánc, vontatókötél, lapát stb.),
c) kásás hó esetén és erős szélben korlátozni a mozgást az erdőkben vagy villamos vezetékek környékén.

3. fokozatú riasztás (S3)
Rendkívül erős havazás, mely során 30 cm-nél több új hó hull 12 óra alatt:

a) korlátozni a mozgást és tartózkodást (közlekedési eszközzel is) a szabadban,

Ónos eső, síkosság

2. fokozatú riasztás 
Intenzív jegesedés:

a) korlátozni a mozgást és tartózkodást (közlekedési eszközzel is) a szabadban,
b) kezelni a járdák felületét, hogy biztonságosan lehessen közlekedni rajtuk.

3. fokozatú riasztás  
Rendkívül erős jegesedés:

a) korlátozni a mozgást és tartózkodást (közlekedési eszközzel is) a szabadban,
b) kezelni a járdák felületét, hogy biztonságosan lehessen közlekedni rajtuk.

Vihar, zivatar

2. fokozatú riasztás (BD2)
Erős zivatar, záporral, óránként 30 mm-nél több esővel,  25 m/s-nél nagyobb széllökésekkel (BV2, >25m/s):

a) ne tartózkodjunk a szabadban sík felületeken,
b) ne tartózkodjunk labilis objektumok közelében,
c) csukjuk be és biztosítsuk az ablakokat és ajtókat,
d) rakjuk el az udvaron szabadon letett tárgyakat,
e) helyezzük biztonságba a háziállatokat,
f) ne parkoljuk fák alatt vagy romos épületek közelében,
g) könnyű gépkocsival vagy rakomány nélküli teherautóval ne közlekedjünk nyílt, szeles-huzatos területen,
h) a szabad természetben zivatar idején maradjunk a gépkocsiban, vagy keressünk mélyebben fekvő területet (de vigyázzunk, mert esetleg elöntheti a lezúduló csapadékvíz),
i) ne tartózkodjunk magas oszlopok vagy fák közelében,
j) hagyjuk el a vízfelületeket, ne tartózkodjunk (még kiszáradt) patakok, folyók közelében sem.

3. fokozatú riasztás (BD3)
Rendkívül erős zivatar, felhőszakadással, óránként több mint 40 mm csapadékkal, 35 m/s-nál nagyobb széllökésekkel (BV3, >35 m/s):

a) ha nem feltétlenül szükséges, ne hagyjuk el a házat, lakást,
b) ne engedjük ki a gyerekeket,
c) ne parkoljuk fák alatt vagy romos épületek közelében,
d) ne tartózkodjunk magas oszlopok, nagyfeszültségű villanyvezeték, vagy fák közelében,
e) hagyjuk el a vízfelületeket, ne tartózkodjunk (még kiszáradt) patakok, folyók közelében sem,
f) biztosítsuk házunkat a víz behatolása ellen.

Eső

2. fokozatú riasztás   (D2)
Intenzív esőzés, 50 mm-nél több csapadékkal 12 óra alatt

– vészhelyzet és idő szűke esetén:
Minden tevékenységet abbahagyni, gyorsan biztonságos helyre (domb, magasabban fekvő terület), vagy az e célra előre kijelölt helyre sietni.

– ha van elegendő idő:
a) kikapcsolni és lezárni az áram, a gáz, a víz fővezetékét,
b) áthelyezni a lakberendezési tárgyakat a felsőbb szintre, emeletre,
c) bezárni és tömíteni az ajtókat és ablakokat, illetve más nyílásokat,
d) előkészíteni a gépkocsit a lakóhely esetleges elhagyásához,
e) előkészíteni a gyógyszereket, személyi iratokat, megfelelő ruhát, cipőt, tartós élelmiszert és ivóvizet 2-3 napra,
f) vízhatlan ruhát és cipőt felvenni,
g) biztonságba helyezni azokat az anyagokat, melyek vízzel érintkezve vegyi reakciót indítanak el (mérgek, oldószerek, savak stb.),
h) tájékoztatni a szomszédokat,
i) előkészíteni az állatok evakuálását,
j) előkészíteni az evakuációs csomagot,
k) elhagyni a vízfelületeket, ne tartózkodjunk (még kiszáradt) patakok, folyók közelében sem.

3. fokozatú riasztás (D3)
Intenzív esőzés, több mint 70mm 12 óra alatt:

a) betartani a mentőegységek, az önkormányzati és államigazgatási szervek utasításait, követni a tömegtájékoztató eszközökben közzé tett felhívásokat,
b) elhagyni a vízfelületeket, ne tartózkodjunk (még kiszáradt) patakok, folyók közelében sem,
c) biztonságba helyezni azokat az anyagokat, melyek vízzel érintkezve vegyi reakciót indítanak el (mérgek, oldószerek, savak stb.),
d) bezárni és tömíteni az ajtókat és ablakokat, illetve más nyílásokat,
e) kikapcsolni és lezárni az áram, a gáz, a víz fővezetékét.

Köd

2. fokozatú riasztás  (H2)
Erős köd 100 méternél kisebb látótávolsággal:

Ha a látási viszonyok nem teszik lehetővé, hogy 20 km/óránál nagyobb sebességgel haladjunk, vagy ha a közlekedési út széle nem ismerhető fel világosan, ne üljünk gépkocsiba. Az autópályán keressük meg a legközelebbi pihenőhelyet, és ott várjuk meg, míg a köd feloszlik.

3. fokozatú riasztás (H3) 
Rendkívül erős köd, 50 méternél kisebb látótávolsággal:

Biztonsági okokból minimálisra korlátozni a közlekedést.