euro02

A kormány mégis nekirontott az iparosoknak, kisvállalkozóknak, valamint a szerzői jog alapján alkotó művészeknek, íróknak, költőknek és újságíróknak. Elfogadta a pénzügyminiszter által benyújtott járulék- és adóreformot.

“Megszűnik a felsorolt társadalmi csoportok 40 százalékos költségátalánya, ezzel járulék- és adóterheik jelentősen megnövekednek. A megállapodás alapján dolgozók jövedelmét megterhelik járulékokkal, szerény nettó keresetük ezzel tovább csökken majd. A munkaszerződés alapján dolgozók adóterhei megnőnek. Igaz ugyan, hogy járulékterheik lecsökkennek, de ezzel az egészségügyi biztosítók és a Szociális Biztosító bevételei fognak megrövidülni. Éppen akkor, amikor az egészségügyi dolgozók hosszabb ideje folyamatosan tiltakoznak tarthatatlan anyagi helyzetük miatt. A Szociális Biztosító hiánygazdálkodása feltűnő, az állami költségvetés segíti ki abban, hogy idejében folyósíthassa a nyugdíjakat. A reform következtében az államháztartás bevételei jövőre 60 millió euróval lecsökkennek. Későbbi hatása az államháztartásra ismeretlen.” – figyelmeztet Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke. – s hozzá teszi: “A szuperbruttó bért akkor vezeti be a kormányzat, amikor a néhány évnyi tapasztalat birtokában Csehországban visszavonják azt. Mert nem vált be, csalóka, megtévesztő. Elfedi az adó- és járulékterhek megemelkedését, a befizetők számára áttekinthetetlenné teszi a járulék- és adórendszert.”

A Magyar Koalíció Pártja az év elejétől folyamatosan felhívja az olvasók figyelmét a járulék- és adóreform kockázataira, a társadalmi csoportok számára hátrányos következményeire. Az MKP meglátása alapján a reform súlyos következménye az lehet, hogy azok vállára helyez újabb terheket, akiktől joggal várja el a társadalom, hogy újabb munkahelyeket teremtsenek. Az MKP gazdasági tanácsának véleménye szerint: felesleges az ennyire mélyenszántó reform ráerőltetése a társadalomra, megbontja a viszonylagos társadalmi békét. Helyette inkább a mai rendszer hiányosságait kell orvosolni, jelentősen enyhíteni adminisztratív terheit. Le kell csökkenteni a járulékok kivetési alapjainak számát, megszüntetni felső határukat. A közteherviselés legyen egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb!

Úgy vélik, hogy van még lehetőség a javításra, ezért a Magyar Koalíció Pártja elvárja a kormánypártoktól, hogy ősszel tekintsenek el a járulék- és adóreform kormány által elfogadott változata parlamenti jóváhagyásától. Csupán olyan változásokat eszközöljenek, amelyek nem borítják fel a viszonylagos társadalmi békét, nem terhelnek meg súlyosan több társadalmi csoportot, és nem csökkentik az államháztartás bevételeit.

Felvidék.ma