29579

Újabb és újabb városokban jelennek meg a kétnyelvű feliratokat hiányoló matricák. Somorja, Dunaszerdahely, Galánta, Párkány után Zselízen, Rimaszombatban és Tornalján is kiragasztásra kerültek.

A matricákat elsősorban olyan tájékoztató táblákra teszik ki, melyek csak szlovák nyelvű feliratokat tartalmaznak. A matricákat egyébként nem mindig ugyanaz a személy vagy csoport ragasztja ki, a somorjai és a dunaszerdahelyi aktivitás mögött különböző személyek állnak.
A matricaragasztóknak és azok híveinek már a Facebook közösségi portálon is van oldaluk. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia csoport nonprofit szervezetként tünteti fel magát. Magukról a következőket tartották szükségesnek elmondani (ugyancsak két nyelven, magyarul és szlovákul):

Olyan felvidéki aktivisták, akik nehezményezik, hogy a magyar nyelv mindinkább háttérbe szorul Dél-Szlovákiában, pedig anyanyelvünk vizuális és verbális használatára törvény adta jogunk van. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a dél-szlovákiai vállalkozók egy része nem tiszteli meg magyar ajkú ügyfeleit azzal, hogy anyanyelvükön is megszólítja őket – ezen az európaiatlan és diszkriminatív gondolkodásmódon szeretnénk változtatni.

Mit akarunk? Mindenekelőtt a magyar nyelv vizuális diszkriminációjának megszüntetését, hosszabb távon pedig egy öntudatosabb szlovákiai magyar közösséget, amely bátran él jogaival és büszkén felvállalja hovatartozását. Nem az értelmetlen etnikai konfliktusok kiélezésére törekedünk, hanem arra, hogy közösségünk tudatosítsa nyelvhasználati jogait és lehetőségeit, a nemzetek pedig kölcsönösen tartsák tiszteletben ezeket a jogokat. Hangsúlyozzuk, hogy nincs semmiféle problémánk a szlovák nyelvhasználattal, nem is áll szándékunkban semmilyen módon csorbítani a szlovák nyelvet használók jogait – mi a teljes kétnyelvűséget szeretnénk elérni! Egy olyan állapotot, amely teljesen természetesnek számít Európa nyugati felén azon államokban, ahol az őslakosok között megtalálhatóak a kisebbség képviselői is. Hisszük, így hozzájárulunk egy toleráns társadalom megteremtéséhez, amely nyelvileg és szokásaiban is sokszínű, és méltó az európai jelzőre.
Az internetes felmérések és a személyes visszajelzések is megerősítik, hogy a kétnyelvű feliratokra valós igény van.

Miért pont matricákkal küzdünk ezért? Kicsi, közérthető, egyszerű elhelyezni, könnyen leszedhető és nem okoz károsodást. A matrica reményeink szerint cselekvésre készteti azokat a vállalkozókat és intézményeket, melyek eddig nem voltak következetesek a nyelvhasználat terén.
Magyarul beszélni és írni nem szégyen!

Van köze a szervezőknek valamilyen politikai párthoz vagy ideológiához?: A kezdeményezés teljesen politikamentes, a magyar nyelv megőrzése független bármiféle párttól. Közös érdekünk, hogy mindenki otthon érezhesse magát az országban nemzetiséghez való tartozástól függetlenül. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha senki anyanyelve sem számít másodrangúnak szülőföldjén.

Mit tehetsz Te a kétnyelvűség megvalósulásáért?: Végezetül, ha elég elszántságot érzel magadban, Te is terjesztheted a matricákat. A matrica ezen a linken letölthető: http://www.doocu.com/pdf/view/74368 ; illetve korlátozott mennyiségben postacímedre is tudunk belőlük küldeni. További információkért fordulj hozzánk e-mailben: ketnyelvudel@gmail.com.