30187

2011. szeptember 12-én, hétfőn 17.00 órai kezdettel a Csemadok Nagytermében Rozsnyón, a Misszió Szövetség tagjai előadást tartottak a keresztyénség terjedéséről, melyet az Abaúj – Tornai Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Rozsnyói Református Egyházközség közösen szerveztek meg, azzal a céllal, hogy erősítsék egymást hitükben, hiszen a jelenlegi nehéz helyzetben a Krisztusba vetett élő hit tud megtartani.

A Global Fellowship Network /Misszió Szövetség/ tagjai, Dr. Jerry Voss – lelkész és a szövetség elnöke, Dr. Robert Pitman – nyugdíjas lelkész és a szövetség tiszteletbeli elnöke, Margo Elliott – presbiter és Runn Ealy – énekes, Californiából a Kárpát-medencében élő néhány református gyülekezetet látogatták meg idén. Felvidéken Kassán, Nagymihályban, Rimaszécsen és tegnap Rozsnyón jártak.

Rozsnyón Nt. Buza Zsolt, református lelkész, a 25. zsoltár 1. verse éneklése után rövid áhítattal szolgált az Apostolok Cselekedetei 20. részének 25-35 versei alapján. Az előadást Nt. Orémus Zoltán, kassai református lelkész vezette és tolmácsolta.

A californiai vendégek többek között beszámoltak a világ különböző pontjain átélt tapasztalataikról – Kenya, Nepál, Brazília, Mexikó – a keresztyén egyházak kihívásairól és az erre adott válaszokról beszéltek. Elmesélték azt is, hogy náluk Californiában hogyan zajlik egy istentisztelet, majd az itteni református egyház képviselőivel eszmecserét folytattak. A résztvevő hívek négy nagyon pozitív beállítottságú embert ismerhettek meg személyükben, akik elkötelezettek az evangélium terjedésének szolgálatában és az Isten Igéjének a hirdetésében. Az előadást a jelenlévők egy közös énekkel zárták: Atyám, úgy imádlak…

A szövetség folytatja útját és még e hét folyamán Sárospatakra, Nyékládházára, Encsre és Budapestre fog ellátogatni, hogy eleget tegyenek elkötelezettségüknek, az evangélium terjedése céljából, ugyanis kérdésük felénk talán jogos is volt: „Téged megkérdezett már valaki, hogy akarsz-e hívő lenni?”

Beke Beáta, Felvidék.ma