30111

Csak az idő kérdése, hogy a Szlovákiában élő romák mikor lázadnak fel  – mondta sajtótájékoztatóján František Tanko, a mintegy 15 ezer tagot számláló Roma Unió Pártjának elnöke.

Tanko szerint a romák elégedetlenségét elsősorban a rossz szociális helyzetük szüli. “Senki sem látja a romák szenvedését” – tette hozzá Tanko, aki szerint a különböző roma programokra elkülönített pénzeszközök sincsenek hatékonyan felhasználva. Ide tartozik az euroalapokból befolyó összeg is, Szlovákia ebből 2007-2013 között 200 millió eurót fordíthat a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos projektekre. Ebből az összegből azonban Tanko szerint a kormány 68 milliót tulajdonképpen nem a romákkal kapcsolatos problémák felszámolására, enyhítésére fordít. A pénz egy része a környezetvédelemhez került. Tanko erről már tájékoztatta Viktor Nižňanskýt, a kormányhivatal vezetőjét is, és várják tőle a magyarázatot.

Tanko szerint követendő út lehet a roma szövetkezetek megalapítása, melynek lényege, hogy a romák szövetkezetbe tömörülve folytatva termelnének, az árut eladnák, és a befolyt pénzösszegből élnének. Tanko szerint ennek a tervnek általános elfogadottsága van a romák között, ellentétben a kormánymegbízott Miroslav Pollák által felvázolt, a roma lakosság integrációjáról szóló tervezettel. Tanko szerint a romák helyzete csak akkor javulhat, ha nem segélyekből tartják fenn magukat, hanem munkából.