30284

Amint arról hírportálunkon korábban már beszámoltunk, nagy sikert aratott a közönség körében  Koltay Gábor Duray Miklós életútjának elmúlt öt évtizedét végigkísérő filmje, melynek díszbemutatóját hétfőn tartották Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Ezt bizonyítja az a szűnni nem akaró vastaps, mellyel a nézők a film alkotóit – és természetesen annak főszereplőjét, a rendező által korunk szabadságharcosának nevezett Duray Miklóst – köszöntötték. De erről tanúskodnak azok a vélemények is, melyeket a bemutatón részt vett neves közéleti személyiségek osztottak meg velünk…

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár:
“Megható és tanulságos volt Duray Miklós küzdelmein keresztül megelevenítve látni a felvidéki magyarság sorsát. Az a kitartás, amellyel elvei és a magyarság ügye mellett egész életében következetesen kiállt, elismerésre méltó és példaértékű mindannyiunk számára. A filmet nézve, Duray életútjának jelentősebb állomásait végigkövetve, újraéljük az elmúlt évtizedek történéseit. A szabadság a felvidéki magyarok számára egyet jelent magyar identitásuk korlátozások nélkül történő megélésével. Ezért a szabadságért, a magyarság sorsának jobbításáért érdemes és kell küzdenünk, ezt üzeni minden magyar számára Koltay Gábor alkotása.”

Dr. Szili Katalin, a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnöke, az Országgyűlés volt elnöke:
Életem, közéleti és személyes emberi kapcsolataim egyik szép ajándéka, hogy a nemzetpolitikában megismerhettem, és együtt dolgozhatok Duray Miklóssal. Mai világunkban nem szokás példaképekről beszélni. A film egy tartásos ember életét állítja követendőként elénk. Úgy hiszem, ha van a teljes mai magyar közéletben néhány politikus, akit még életében példaként lehet állítani morális következetessége, felkészültsége, hitelessége alapján, úgy ő feltétlenül azok közé tartozik!
A filmet és élete megpróbáltatásait látva nem csupán jobban átérezzük itt az anyaországban, hogy milyen is lehetett kisebbségi magyarként egy, az itthoninál durvább diktatúrában, kettős elnyomásban élni, hanem szembesít bennünket gyarlóságainkkal, mulasztásainkkal. Ezért is mondok köszönetet mind az életút példájáért Duray Miklósnak és szeretteinek, barátainak, mind a film alkotóinak, támogatóinak, hogy ezt ebben a tanulságos filmben elénk tárták.

Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár (Budapest):
Koltay Gábor  Duray Miklósról készített filmje a XXI. század európai művészi alkotásainak csúcsát jelzi!
Mindenekelőtt a bravúrosan művészi, amellett világos, könnyen követhető szerkezeti felépítés a legfőbb érdeme, amely a kiemelkedően művészi felvételeket egységbe szervezte. Ezek biztosították a ma is köztünk élő hős hazafi hiteles élettörténetének lélegzetelállító, drámaian megrázó, szívet tépő megjelenítésének nagy hatását. Ezt a hatást a nyugodt, tárgyilagos hangnem és a főhős, valamint a közreműködők kevés beszédű, a tényekre koncentráló előadása fokozta.
Fontos lenne e filmet angol és francia nyelven az EU-parlamentben és az EU országaiban is bemutatni, mert erről Európának nincsen fogalma! A Trianon békediktátuma óta eltelt 90 évben az utód-államok tűzzel-vassal irtják a magyarságot!
A filmben kitűnően kidomborodik, hogy a főhős nem kíván mást, mint amit Szent István intelmei alapján, a Magyar Szent Korona országaiban 1000 éven át megvalósítottak: a különböző nyelvűek békés együttélését, kölcsönös megbecsülését.

Éhn József okl. mérnök, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért elnöke és neje, Gabriella
Gratulálok a szervezőknek, Koltay Gábor filmrendezőnek, de mindenekelőtt a főszereplő dr.Duray Miklósnak. Jó volt a filmet együtt átélni a teremben ülő, felvidéki magyar testvéreinkkel. Szemünkben Duray nagyszerű ember és egyben  jelkép: hűség a nemzethez, következetes kitartás és a bátorság, ha a nemzet érdekei, jövője a tét. Ő az, akit – kétkedés nélkül követni lehet és érdemes. Amikor az előadás végén felállva ünnepeltük Duray Miklóst, akkor ez mindazoknak a felvidéki magyar testvéreinknek is szólt, akik  részt vettek Miklós küzdelmeiben és támogatták őt, a legnehezebb időkben. Küzdelme szülőföldjén Esterházy Jánoshoz hasonló elbánásban részesült. Példája azt bizonyítja, hogy csak a hozzá hasonló kitartással és hűséggel, összefogással változtathatunk a nemzet közel egy évszázada szorongatott, nehéz helyzetén, itthon és a külhoni nemzetrészekben egyaránt. Felemelő élmény volt! Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke:
Jó érzés volt látni, hogy a budapesti Uránia moziban telt ház előtt vetítették a Duray Miklósról készült portréfilmet. Ugyancsak felemelő érzés volt, amikor a végén közösen énekeltük a Himnuszt. Úgy gondolom, mindenki, aki részt vett ezen a filmbemutatón, érzékelhette, hogy milyen nehéz a számbeli kisebbségben élő nemzetrész tagjainak a helyzete, sorsa – és az ebben a közegben politizálást és közszereplést vállalóknak nem könnyű a feladatuk. Duray Miklós mindig vállalta a közös ügy feladatát. Mindenkinek, aki ezt a filmet megnézi, okulásul szolgál, hogy sohasem szabad szem elől veszíteni a közösségnek, esetünkben a felvidéki magyarságnak az érdekeit, ügyét.

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke:
Mindnyájunk számára megtisztelő, hogy egy felvidéki magyar politikusról film készült Magyarországon. Örömmel töltött el, hogy a díszbemutatón több száz emberrel néztem a filmet, melynek tartalma körülbelül az volt, amit vártam. Koltay Gábor alkotásaival már egyfajta mércét alkottak, és a most bemutatott munkája is jól illeszkedik az eddigi filmjei közé.

Őry Péter, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke:
Örülök, hogy részt vehettem ezen a filmbemutatón. Ez egy köztünk élő ember életművének a bemutatása. Annak ellenére is hozzájutottam új információkhoz , hogy eddig is sokat olvastam Duray Miklósról és tőle. Úgy gondolom, mindenkinek, aki érdeklődik a felvidéki helyzet iránt,  érdemes megtekintenie ezt a filmet. A film láttán sokak számára a már ismert történetek egy egészen más megvilágításba kerülhetnek.

Az eseményről szinte valamennyi magyarországi média tudósított. A következőkben a Magyar Hírlap cikke olvasható, illetve a Duna TV és a Magyar Televízió tudósításai tekinthetők meg.

Telt ház a Duray-film bemutatóján

{phocagallery view=category|categoryid=2|imageid=8536|detail=0|float=left}Értékvesztett korunk káoszában vannak honfitársaink, akik igazodási pontok és világító fáklyák képesek maradni évtizedeken át – fogalmazott hétfőn Koltay Gábor filmrendező Duray Miklósról készült dokumentumfilmjének díszbemutatóján.
A szlovákiai magyar politikus munkájáról szóló mozi csaknem két éve elkészült már, a bemutatással azonban azért várt a rendező, hogy ne veszélyeztesse Duray pályafutását. Amikor idehaza 1968-ban az Illés zenekar Táncdalfesztiválon elért sikerét egyfajta politikai győzelemként ünnepelte az ellenzék, az orosz tankok éppen elindultak a reformokat bevezetni szándékozó Csehszlovákia ellen.
Ezekben az években – húszas évei elején – döntött a politikai pálya mellett Duray Miklós szlovákiai magyar író, geológus, holott a magyar kisebbségnek az asszimilációs intézkedések elleni harca csak tíz évre rá teljesedett ki. Arra az időre tehető ugyanis, hogy megalapította a
magyar iskolák tervezett felszámolása ellen tiltakozó Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát, amelynek 1989 decemberéig szóvivőjeként tevékenykedett.
{phocagallery view=category|categoryid=2|imageid=8535|detail=0|float=right}A szabadság ára – Korunk szabadságharcosa, Duray Miklós ötven éve a célkeresztben című, fikciós elemekkel átszőtt Koltay-film több szempontból időszerű: egy hiteles politikusról ad informatív, kiegyensúlyozott képet olyan időszakban, amikor az elmúlt ciklusokban a közvélemény csalódott a politikusokban. S itt van egy „szabadságharcos”, ahogyan a rendező nevezi őt, aki előtt még csak nem is posztumusz kell fejet hajtanunk, s aki negyvenhárom éve – folyamatos fenyegetettség mellett – nem billent ki hitéből. Koltay filmje tehát egyben az állhatatosságról szól, s eközben informatívan beszél a Csehszlovákiában és Magyarországon
nagyjából egy időben zajló rendszerváltásról. A film ugyanis a ’68-as csehszlovákiai forradalomtól 2009-ig kíséri a politikus pályáját.  Koltay a történetmesélésnek igencsak hatásos útját választotta: a narráció mellett Varga Klára színésznőt kvázi riporterként állította be a jelenetekbe, akinek kérdéseit nem halljuk, csak az elbeszéltekre adott arcjátékával szembesülünk.
A mozi egy állandó üldöztetésben élő, kétszeresen bebörtönzött harcos sorsán keresztül láttatja, hogy mibe is kerül a szabadság.
Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott, telt házas bemutatót vastapssal ünnepelte a közönség, s mások mellett jelen volt a köztársasági elnök felesége, Schmitt Pálné Makray Katalin, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Szili Katalin független országgyűlési képviselő és Grosics Gyula, az aranycsapat kapusa is. (Szilléry Éva)

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30260,30257,30307″}