30106

Tovább folytatódik a magyar állampolgárságot felvevő Gubík László kálváriája, annak ellenére, hogy minden törvényből eredő kötelezettségének eleget tett. A szlovák hatóságok előbb a szlovák állampolgárságról való önkéntes lemondást várták tőle, most pedig a magyarországi adatait kérik.

Gubík László 25 éves joghallgató, az MKP lévai szervezetének elnöke július 19-én felvette a magyar állampolgárságot. A szlovák alkotmány azon rendelkezése értelmében, miszerint senki sem fosztható meg akarata ellenére szlovák állampolgárságától, szlovák-magyar kettős állampolgárnak tartja magát. A Fico-féle állampolgársági ellentörvény által megszabott bejelentési kötelezettségének is eleget tett, a magyar állampolgárság megszerzéséről értesítette a Nyitra Körzeti Hivatalt.

“Az értelmezésem szerint nem veszítettem el a szlovák állampolgárságot. Ezt eddig csak a belügyminisztériumi szóvivő nyilatkozta a sajtónak, erről én hivatalos iratot még nem kaptam.  Továbbra is azzal érvelek, hogy az alkotmány értelmében én szlovák állampolgár vagyok” – mondta Gubík László a Duna TV Közbeszéd című műsorában.
A Nyitrai Körzeti Hivatal Gubíknak előbb egy formanyomtatványt küldött a szlovák állampolgárság elvesztéséről. “Ez is a helyzet jogi abszurditását bizonyítja. A formanyomtatvány kitöltéséről nem rendelkezik a törvény. Ha ezt megteszem, gyakorlatilag azt jelenti, mintha önként megváltam volna a szlovák állampolgárságról” – mondta Gubík, aki a nyomtatványt kitöltetlenül küldte vissza a körzeti hivatalnak. Válaszában ismételten hivatkozott az alkotmány azon rendelkezésére, mely szerint senkit sem lehet akarata ellenére megfosztani az állampolgárságától.
Gubík László ezen a héten egy újabb levelet kapott a Nyitrai Körzeti Hivataltól. Most magyarországi adatait kérték, annak a magyarországi okmánynak a számát, amellyel igazolni tudja magyar állampolgárságát. “A törvény ilyenről sem rendelkezik. Válaszomban ismét a szlovák alkotmány rendelkezésére fogok hivatkozni” – mondta Gubík László.
(Szerk. megj.: A szlovák alkotmány egyben azt is garantálja, hogy senkit sem kötelezhetnek arra, amit a törvény nem ír elő.)

Felvidék.ma, Duna TV, on