30024

A csallóközcsütörtöki székhelyű PRO CIVIS Polgári Társulás a szlovákiai őshonos kisebbségekkel szemben tizenkét éve gyakorolt törvényes mulasztás megszüntetésére tesz kísérletet.

Tizenkét éves, hiszen az emberi életre, egészségre és a polgárok vagyonára veszélyes információk közlésére azokon a településeken, ahol az összlakosság több mint húsz százalékát a kisebbségi közösség alkotja, már az 1999-ben elfogadott kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény is kötelezte a helyi államigazgatási és önkormányzati szerveket. Minthogy a törvény ezen kitételét soha senki nem kérte számon, s az állam sem biztosított hozzá anyagi támogatást, az érintett kisebbségek számára elérhetetlenné vált e jog.

Minthogy e kötelességet tartalmazza a kisebbségi nyelvhasználatról szóló T.t. 184/1999-es sz. törvény július 1-jén hatályba lépett módosítása, a T.t. 284/2011-es sz. törvény is, miközben megvalósításához az állam továbbra sem garantál pénzügyi forrásokat, a polgári társulás szlovákiai magyar jogászok és nyelvészek bevonásával 48 olyan információs tábla lefordítását és kétnyelvű elkészítését vállalta magára, amelyek tiltó és figyelmeztető tartalmukkal a polgárok életének, egészségének és vagyonának védelmét szolgálják. A gyakrabban használtakból többet, a ritkábban igényeltekből egyet-egyet, összesen 50000 darab táblát a napokban juttatja el a polgári társulás ahhoz a 502 önkormányzathoz , amely olyan települést irányít, ahol a belügyminisztérium jegyzéke szerint ajánlott a magyar nyelv használata is.

A PRO CIVIS Polgári Társulás és a vele együttműködő jogászok és nyelvészek bíznak abban, hogy a mindennemű ellenszolgáltatás nélkül felkínált szolgáltatását az önkormányzati testületek és községi hivatalok kihasználják, s az eddig csak államnyelven közölt információkat felcserélik az általuk elkészíttetett kétnyelvű tiltó és figyelmeztető táblákkal.

Őry Péter, a Pro Civis elnöke
Felvidék.ma