30395

 Több mint százhatvan vettek részt azon a négynapos lelkésztovábbképzőn, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeptember 19-e és 22-e között szervezett meg a magyarországi Berekfürdőn a kilenc egyházmegye lelkipásztorai és a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán idén végzett teológusai számára.

A Kapcsolataink címmel meghirdetett lelkésztovábbképzés programjából nem hiányzott a témával kapcsolatos előadások mellett a lelkipásztori munkával összefüggő műhelymunkák sem. A résztvevő lelkipásztorok többsége örömmel fogadta az összlelkészi találkozónak is nevezhető továbbképzést, amelyen lehetőség nyílt még jobban megismerkedni a többi egyházmegyében szolgáló kollégáikkal. A rendezvényen mind a magyar, mind a szlovák egyházmegyék lelkipásztorai közösen vettek részt.
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hét magyar és két szlovák egyházmegyéjében 220 lelkipásztort szolgál, közülük a továbbképzésen 160 jelentek meg. A rendezvényen való távolmaradástól csak azon lelkészházaspárok egyike kapott kivételt, akik tizenöt évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Fazekas László püspök a nyitó istentiszteleten az egybegyűlteknek örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek a továbbképzésre. A napi igéből kiindulva pedig arra helyezte a hangsúlyt, hogy Pál apostol a hite által tett bizonyságot. A lelkészeknek is fel kellene tenniük azokat a kérdéseket, mint: ki voltam, mivé váltam és mit kell tennem. A lelkésztovábbképző kapcsán pedig elmondta, hogy több okból is szükséges volt azt megszervezni: egyrészt azért, mert rendelet is előírja a lelkészek munkáját elősegítő képzések megtartását, másrészt pedig az utóbbi idők eseményei is előidézték ennek szükségességét.
Fazekas László püspök áhítata után Dr. Bándy György, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanszékvezető tanára az ó- és újszövetségi kapcsolatokat hozta közelebb a hallgatóság számára más szempontok alapján, amit a résztvevőknek a csoportos beszélgetés alkalmával lehetőségük nyílt még alaposabban átbeszélniük. Nagy érdeklődés övezte Juraj Brecko tusai lelkipásztor, az ondava-hernádi egyházmegye esperesének az előadását a keresztyénség és a közéletben megnyilvánuló populizmus viszonyáról.
A második nap fő témáját a Házastársi, családi és gyülekezeti kapcsolatok tették ki, melyekre Szarka Miklós budapesti pasztorál-pszichológus világított rá a lélektan szemszögéből. A továbbképző harmadik napján Grezsa Ferenc pszichiáter az önazonosság összetettségéről és fontosságáról, Török Iván szupervízor pedig a hivatás ápolásáról szólt a hallgatóságnak.
A lelkipásztoroknak lehetőségük nyílt olyan kiscsoportos műhelymunkákba is bekapcsolódniuk, amelyen szó esett a cigányokról /Batta István/, a függőségről /Sebők János/, csoportépítő játékokról a katechézisben /Szénási Lilla/, kapcsolatokról a kis gyülekezetben és szórványban /Sohajda Levente, Göncruszka/, valamint a városi gyülekezetben /Jenei Zoltán, Debrecen/. Kisebb csoportban szó volt még az identitásról, /Molnár Éva, Szénási Szilárd, Écsi Gyöngyi/, a hivatásgondozásról /Tóth Zoltán/ és a sport szerepéről a gyülekezetépítésben /Blanár Erik, György András/.
A lelkésztovábbképző kerekasztal-beszélgetéssel és úrvacsorával egybekötött magyar és szlovák nyelven tartott istentisztelettel zárult Géresi Róbert magyar és Marián Hamari szlovák püspök-helyettesek szolgálatával.
A záró napon több lelkész is kifejtette, hogy szükség van ilyen jellegű továbbképzésekre. Főleg abból kifolyólag, hogy a szolgatársak még jobban megismerjék egymást, de azért is, hogy több, új és hasznos információt kapjanak a szolgálatukkal kapcsolatban. A konkrét javaslatok mellett elhangzott az is, hogy jó lenne, ha az egyház vezetése mindenki épülésére gyakrabban szervezne összegyházi továbbképzést.
A Berekfürdőn a Megbékélés Házában megtartott továbbképzés nagyrészt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Szociális Alapjából és a magyarországi Kereskedelmi és Igazságügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Reformata, Felvidék.ma