30127

 A lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a 2011-2012. tanévben. Dr. Kluch János iskolaigazgató tanévkezdő gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal.

„Adjatok hálát mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és az Atyának!” (Ef 5,20)

Tíz évvel ezelőtt 2001. szeptember másodikán nyitotta meg kapuit a Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium Léván. Az előző évtizedekben nagyszámban csökkent Léván és a környező régióban is a magyar lakosság száma. A Lévai Református Egyházközség által alapított intézmény elsődleges célja az volt, hogy közel harminc év után itt Léván újra anyanyelvű középfokú képzésben részesüljenek a diákok. A magyarság fennmaradását – a végvár szerepét vállalta ezzel az egyházközség és az általa alapított intézmény. Az újonnan alapított iskola a tudomány mellett a hit erejével is fel kívánta vértezni a diákokat. A kezdetekben sok volt a kétely, hogy vajon ez sikerülhet –e. Hisz egy új iskola indítása és fenntartása önerőből egy kis egyházközség számára nagyon nehéz feladat. Az elmúlt tíz esztendő bizonyította, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a küldetését teljesítette és továbbra is teljesíteni tudja. Máig közel 100 diák sikeresen érettségizett, és folytatja tanulmányait egyetemeken, sikeresek a magánéletben is, és terjesztik az iskola jó hírét. Sok szép eredményt értünk el tanulmányi versenyeken, olimpiászokon. Számtalan értékes rendezvényt szerveztünk az elmúlt években nem csak a diákok számára, hanem a lévai magyarság számára is, amelyek a nemzeti identitásunk és a hitünk érősítését szolgálják. Ma büszkén mondhatjuk, hogy gimnáziumuk nemcsak fennmaradt, hanem megerősödött, hogy sikeresen teljesíti feladatait és optimizmussal tekinthetünk a jövőbe.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ott voltak az intézményünk alapításánál, mindazoknak, akik az elmúlt 10 évben hozzájárultak az iskola sikereihez, fejlődéséhez.

Hálát adunk Istennek, hogy megsegített bennünket.

Az új tanév az első évtizedre való visszaemlékezés jegyében indul, a hálaadás és a jubileum megünneplésének éve lesz. Az évforduló új érőt és lendületet ad számunkra és késztet bennünket új terveket kitűzni, melyek biztosítják a gimnázium további fejlődését. A 2011-2012 – es tanévben a fő céljaink között van a magas minőségi képzés, jó felkészítés az érettségi vizsgákra, a tehetséggondozás, a keresztyén értékek átadása, a nemzeti kultúránk ápolása és a kommunikációs képességek fejlesztése. A tanulókat gazdag program várja: a jubileumi ünnepségeken kívül az új megnevezeés és a névfelvétel, amely után iskolánk új néven szerepel majd – Czeglédi Péter Református Gimnázium – néven, a szimbólumok kialakítása, a Comenius programon belül több partneriskola találkozóra is sor kerül: Lettországban, Csehországban, Olaszországban, Törökországban és Léván, továbbá a 2012. –es Kárpát-medencei református középiskolák találkozója, amelynek szervezésével intézményünk lett megtisztelve, és még sok mást értékes rendezvény.

Kívánunk az iskolánknak sikeres tanévet és még további sok –sok sikeres évet, lelkes elszánt pedagógusokat, szorgalmas diákokat. Kívánjuk hogy megvalósuljanak a terveik és elhatározásaik.

Kérjük az isten bő áldását a gimnázium jövőjére.

Az ünnepi istentiszteletre 2011. október 22 – én kerül sor. Minden érdeklődőt, aki szíven viseli a gimnázium jövőjét, sok szeretettel várunk az ünnepi alkalmunkra.

Dr. Kluch János, Felvidék.ma