30872

A budapesti  Petőfi Irodalmi Múzeumban (1053 Bp., Károlyi Mihály u. 16.) november 4-én, pénteken 16 órakor nyitják meg a Márai Sándorról szóló kiállítást, valamint bemutatják a róla készült brosúrát és filmet, és az életútja kassai és budapesti helyeit megörökítő térképet is.

2011. január 24-én a múzeumban nyitókonferenciát tartottak, melyen be mutatkozott be az a közös program, mely Márai Sándorhoz kötődő, turisztikai célzatú feladatok megvalósítását tűzte ki célul. Az elkészült újdonságokat október 20-án, Kassán már bemutatták. Az érdeklődők négyféle módon találkozhatnak Márai Sándorral. Elsőként az író kassai és budapesti helyeit megörökítő térképet mutatják be. Ezen megtalálhatók lakóhelyei, életének fontos színterei, melyek életmódját, mentalitását idézik fel. Az egyes helyekhez rövid eligazító szöveg ad támpontot. Ezt követően a Márai-brosúrát tárják az érdeklődők elé. Ebben a 20 oldalas kiadványban a térképen található pontok bővebb kifejtése mellett három másik „fejezet“ is helyet kapott: összefoglaló Márai Kassához illetve Budapesthez fűződő viszonyáról, valamint az író világsikeréről. A gazdagon illusztrált kiadvány a Minden nagy szenvedély címet viseli. Harmadikként fotókon keresztül ismertetik a Márai-emlékszoba megújult kiállítását, mely modern felfogásával, színvilágával és felhasznált technikai lehetőségeivel több hatást egyesítve magában próbál eljutni a látogatókhoz. Végül megtekinthető a Széllel szemben (Rendezte: Martín Štelbaský, Enyedi Ildikó) című dokumentumfilmet, mely az író életének kronológiai-tematikai feldolgozása. A film döntő részét Martín Štelbaský, budapesti fejezetét Enyedi Ildikó rendezte. Az archív anyagot is felhasználó és külföldi helyszíneken forgatott alkotást izgalmasabbá teszi a filmhez írt zene is, mely jól illeszkedik Márai Sándor hányatott sorsához.

Felvidék.ma