30842

Október 27-én a Most-Híd frakció indítványára Dunaszerdahely város polgármestere soron kívüli ülést hívott össze. 29 programpont várt volna megvitatásra, az ülést azonban a Most-Híd frakció okafogyottá nyilvánította.

Az általuk felvetett programpontokról az ügyrend értelmében nem lehetett vitát kezdeményezni. Így Hájos Zoltán polgármester szavaztatott az ülés berekesztéséről, melyre Ambrovics Ferenc (Most-Híd) tett javaslatot. A Most-Híd frakció nyilvánvalóan azzal a szándékkal indítványozta a soron kívüli ülés összehívását, hogy megtörjék a polgármesteri vétót, amihez kétharmados többség kell. Hájos Zoltán polgármester a szeptember végi soros plénumon jóváhagyott határozatok közül ötöt vétózott meg. A megvitatásra szánt programpontok jó részét viszont le kellett venni a napirendről, mert azokról a Városi Tanács nem tárgyalt, mivel a Most-Híd frakció képviselői nem vettek részt a Városi Tanács ülésén, ami így határozatképtelenné vált.

A következő rendes tanácsülés november 8-án lesz.

Az ülést követően az MKP-frakció az alábbi nyilatkozatot adta ki:

Az MKP-frakció nyilatkozata

Tisztelt Dunaszerdahelyiek, Kedves Választópolgárok!
2011. október 27-re Dunaszerdahely város polgármestere a jóváhagyott munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést hívott össze a Most-Híd frakció képviselőinek indítványára. Az ülés programjában 29 pont szerepelt, amelyeknek a megoldása súlyuktól függetlenül fontos lett volna a város lakóinak érdekében. Az ülést kezdeményező frakció tagjai azonban azzal a javaslattal éltek, hogy elsősorban az általuk felvetett 3 pontról tárgyaljon a testület. Mivel azokról az ügyrend értelemében más egyéb anyagokkal együtt nem lehetett vitát kezdeményezni, a Most-Híd tagjai okafogyottnak nyilvánították az ülést.
Úgy véljük, hogy mind ez a vélemény, mind pedig a tanácskozás berekesztésére tett javaslatuk azt igazolja, hogy a Most-Híd frakció számára ma kevésbé volt fontos a polgárok javára végzett fáradozás, a frakció tagjai nem kívántak érdemi munkát végezni, hanem csupán a képviselő-testület ügyrendjének semmibe vételével próbáltak politikai színjátékot kezdeményezni.
A dunaszerdahelyi képviselő-testület MKP-s képviselői csoportja méltatlannak tartja, hogy a sajtóból vagy internetes portálokról kelljen információt szerezni a tanácskozás lehetséges témáiról, mert az ülést kezdeményező fél szándékosan nem nyújt be írásos anyagot, valamint nem vesz részt a városi tanács munkájában.
Mi a törvények és a tények tiszteletben tartását fontosabbnak véljük egyéni vagy csoportos politikai érdekeinknél, így a jövőben is ennek fényében szeretnénk eljárni.
A transzparens tájékoztatás céljából egyetértünk azzal, hogy a városban minden valós vagy akár vélt hiányosságot meg kell vizsgálni, minden hibát ki kell küszöbölni, minden kérdésre megoldást kell találni. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a város választott képviselőinek ideje lenne már előremutató célokat is megfogalmazniuk, illetve építő jellegű érdemi munkát végezniük a dunaszerdahelyi lakosok érdekében. Bízunk benne, hogy már a közeljövőben erre is sor kerül.

Tisztelettel

A dunaszerdahelyi képviselő-testület

MKP-s képviselői csoportja

2011. október 27., Dunaszerdahely