30904

November 3-án, a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásának emlékére a Magyar Tudomány Napját ünnepeljük. Magyarországon, de Kárpát-medence szerte ezen alkalomból szakmai konferenciákat szerveznek. Idei fő témája: Összhang, azaz Tudomány a gazdaságban és a társadalomban.

1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára ajánlotta, ennek köszönhetően a magyar rendek elhatározták, hogy megalapítják a Magyar Tudományos Akadémia. 1996-ban a Magyar Tudósok Világtalálkozóján hozták meg a döntést, hogy legyen ez a nap minden évben A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, először 1997-ben ünnepelték, azóta különböző tudományos konferenciákat, összejöveteleket szerveznek ez alkalomra. A Magyar Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja. 2003-ban bizakodva abban, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megnöveli a magyar kutatók, tudósok eddig is eredményes hozzájárulását az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapításához; fejet hajtva elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődéséhez hozzájárultak, törvényt alkotott, s november 3-át a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2011. évi rendezvénysorozata november 3-30. között, az egész országban megrendezésre kerül, fővédnökei hagyományosan az MTA elnöke és a miniszterelnök. Az Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2011. évi Magyar Tudomány Ünnepe vezértémájának főcíme: Összhang, alcíme: Tudomány a gazdaságban és a társadalomban. 2011-ben Miskolc ad otthont az ünnepi nyitórendezvénynek és a kiemelt napoknak, az MTA Miskolci Területi Bizottsága és a Miskolci Egyetem közös szervezésében. AZ ünnepi megnyitón Kocsis Károly akadémikus, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet igazgatója „A népesség változó etnikai arculata – Észak-Magyarországon a XX. században” címmel tart előadást a sokszínű, ugyanakkor sok társadalmi kihívással küzdő régióról.

A Debreceni Egyetem idén is számos rendezvénnyel csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvények sorát hagyományosan a doktor- és díszdoktoravató ünnepség zárja 2011. november 26-án. 2011. november 4-én a Minőségbiztosítás a nukleáris medicinában, november 8-án A környezet és az immunrendszer kapcsolata, november 10-én a II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF), november 11-én az Innovációk és új perspektívák a szemészetben, november 14-én A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai, Nevek napja – A magyar nyelv ünnepén, november 17-én a Gazdaság és társadalom a néprajztudomány szemszögéből, a “Konfliktusok és konszenzusok” – a jelenkori magyar politika és társadalom kutatásának kérdései címmel tartanak előadásokat. November 18-án a DAB Stomatológiai Munkabizottsága és az MFE Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának közös Tudományos Továbbképző ülésére, majd a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar tudományos konferenciájára, november 19-én Kelet-és Dél-Magyarországi Glaukóma Továbbképző Szimpóziumára, november 22-én a Nyelvoktatás és internet – az e-local projekt bemutatására, az új eredmények a felsőoktatás-kutatásban, az Iskoladiagnózis és klíma projekt bemutatására kerül sor. Megrendezik a V. Debreceni Anyagcsere Napot, a MTA Debreceni Akadémiai Bizottság I. sz. Orvosi és Biológiai Szakbizottság „Klinikai genetikai és ritka betegségek” munkacsoportjának tudományos ülését. November 23-án Tehetséggondozás a felsőoktatásban témában lesz előadás, november 24-én A jövő tudósai, a vidék jövője – X. Jubileumi Konferenciára kerül sor, november 25-én „Az öregedés művészete” IV. Nyíregyházi Nemzetközi Gerontológiai Napokat tartják meg. November 26-án az Idegtudományi Doktori Iskola II. PhD hallgatói szimpóziuma lesz, és ekkor rendezik a doktor- és díszdoktoravató ünnepséget. A tudományos konferenciasorozat november 30-án a fogyatékkal élők társadalmi problémáinak tárgyalásával ér véget Debrecenben.

A Szent István Egyetem Gazdasági Kara a Magyar Tudomány Napja tiszteletére tudományos konferenciát szervez 2011. november 3-4-én, Békéscsabán. A konferencia a tudományos eredmények ismertetése mellett továbbképzési célt is szolgál a kar oktatói részére, valamint a térség közgazdász és andragógus szakemberei számára. A konferencia témája a TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉS TURIZMUS. A korábbi évek új igényei alapján szívesen látják a környező országok külföldi szakembereit is. Hagyományosan jó partneri viszonyt ápolnak a Bél Mátyás Egyetemmel (Besztercebánya, Szlovákia), valamint a Vasile Goldis Egyetemmel (Arad, Románia), ahonnan előadókat is várnak.

Beregszászon a Tudományos műhelyek a kárpátaljai magyar tudományosság szolgálatában címmel tartanak közös konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő kutatóintézetek. A Limes Társadalomkutató Műhely, a Lehoczky Tivadar Intézet, a Hodinka Antal Intézet és a Fodor István Természettudományi Kutatóintézet közös rendezvényét Szikura József rektor nyitja meg, aki bemutatja a nemrég alakult természettudományi kutatóintézetet, beszél annak céljairól, feladatairól és terveiről. Ifj. Fodor István genetikus, a Gödöllői Biotechnológiai Központ munkatársa Néhány gondolat a biotechnológia jövőjéről Beregszászban címmel tart előadást. Milan Blazek, a Cseh Tudományos Akadémia botanikus kertjének vezető botanikusa a növénynemesítés történetébe nyújt bepillantást. Orosz Ildikó, a beregszászi főiskola elnöke vázolja a Limes Társadalomkutató Intézet megalakulásának körülményeit és bemutatja a műhely alapítójának, a nemrég elhunyt Soós Kálmánnak, a főiskola alapító rektorának a munkásságát. Ez után Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa posztumusz Arany János-díjat ad át Soós Kálmánnak. A konferencia keretében bemutatkoznak a 10 éve alakult kutatóintézetek, vezetőik beszámolnak eddigi munkájukról, terveikről és további céljaikról, majd kiállítás keretében ismertetik eddig megjelent tudományos kiadványaikat.

Felvidék.ma