31080

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató szlovák vagy szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására is.

Az előbbi, tehát az oktatói ösztöndíj pályázatot Felvidéken a a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdetik meg – a november 17-től benyújtható pályázatokat tehát a SZAKC révkomáromi irodájába kell beküldeni. Az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozzák, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését. Pályázhat minden olyan, 2011. július 1. napján a 35. életévét be nem töltött  szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és
– órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy
– órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás; és
– nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.
A támogatás a tanév tíz hónapjára szól, összege – az ösztöndíjban részesítettek számától függően – 50 ezer vagy 60 ezer forint havonta.

A második, a hallgatói szervezeteket támogató pályázat célja a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez. A pályázat benyújtására jogosultak köre tehát romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális felsőoktatási magyar hallgatói és doktorandusz szervezetekre terjed ki.  A pályázat keretösszege 16 millió forint, az elnyerhető támogatások összege minimum 100 ezer forint, maximum 6 millió forint. A pályázatokat beküldési határideje 2011. december 7. (postai bélyegző kelte), illetve december 12-i határidővel elektronikus úton is be kell küldeni.

A részletes pályázati feltételek, tudnivalók megtalálhatóak a Kormány honlapján. Az oktatói ösztöndíjpályázat kiírása letölthető innen, a hallgatói szervezeteket támogató pályázat feltételei pedig itt.