31158

Az MKP Gazdasági és Régiófejlesztési Tanácsának elnöke, Farkas Iván egyetlen napirendi pont megvitatására hívta össze a tanács ülését: az MKP választási programja azon fejezeteinek megvitatására, amelyek a tanács hatáskörébe tartoznak.

Az ülésen részt vett a tanács 14 tagja.
A választási program gazdasági és régiófejlesztési fejezeteinek fő célkitűzései a következők: megfékezni Dél-Szlovákia hanyatlását, elszegényedését, az eddigi leépülés helyett mihamarabb fejlődési pályára kell állítani térségünket.  Amennyiben a közteherviselés, az adó- és járulékterhek általánosan érvényesek, akkor az állami javak újraelosztásából és az Európai Uniós forrásokból építkező beruházások legyenek regionálisan kiegyensúlyozottak. Meg kell szüntetni Dél-Szlovákia hátrányos megkülönböztetését.  Ami jár az északi térségnek vagy a Vág-mentének, az járjon Dél-Szlovákiának is! 
Konkrét intézkedéseket javasolt a programba a gazdasági és régiófejlesztési tanács az alábbi szakterületeken: államháztartás és adózás, gazdaság, régiófejlesztés, közlekedési infrastruktúra, valamint a vállalkozások és vállalkozók szakterülete.