31609

 Az asszonyokból álló kórus 2001-ben a Szabó házaspár és Tömöl Gabriella kezdeményezésére jött étre. Az énekkar ma Máté László karnagy és Szaszák Malvina lelkipásztor vezetése alatt működik. A jubileumi alkalmon részt vett a kassai magyar református gyülekezet kórusa, a hanvai gyülekezet női énekkara és a Berkő.

Advent harmadik vasárnapján hálaadó istentisztelet keretében ünnepelték megalakulásának tizedik évfordulóját a gömörhorkai református gyülekezet énekkara. Az ünnepi istentiszteleten Szaszák Malvina helyi lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Zsolt 40,2-4 alapján: „Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, És új éneket adott a szájamba, a mi Istenünk dicséretét”. A hálaadó alkalmon a gömöri egyházmegye esperese Nagy Ákos Róbert köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd a meghívott kórusok – a kassai magyar református gyülekezet kórusa, a hanvai gyülekezet női énekkara és a Berkő -, valamint a jubiláló énekkar Máté László karnagynak vezetésével adott felemelő koncertet.

A Gömörhorkai Református Egyházközség női énekkara megalakulását Palcsó Lászlóné az énekkar krónikása ismertette a megjelenteknek. Elmondta, hogy a kórus 2001-ben alakult meg a Szabó házaspár és Tömöl Gabriella vezetésével, akik a Zsoltáros szavaival hívogatták az éneket kedvelő lányokat és asszonyokat: „Jöjjetek, örvendezünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással ujjongjunk előtte énekszóval -” Zsolt 95,1-2. A hívást meghallva huszonhárman lettek a kórus tagjává. Buzgón készültek első szolgálatukra, hogy karácsony este méltóvá tegyék az Úr Jézus születésére való megemlékezést. 2002-ben egy kissé megfogyatkozva, de ugyanolyan lelkesedéssel folytatták a próbákat, mint korábban. Még abban az évben az ifjúsággal együtt felléptek a Harmacon megrendezett I. Gömöri Énekkarok Találkozóján.
Évente részt vesznek a Gömöri Református Egyházmegye énekkarainak találkozóján. Voltak már Simonyiban, Nagybalogon, Rimaszécsen, Hanván, Tornalján, Rimaszombatban és Losoncon. Nagy megtiszteltetés volt számunka, amikor az ötödik találkozót, – melyen tizennégy énekkar lépett fel, – a gömörhorkai kórus rendezhette meg, így viszonozva azt a sok szeretetet, amit más gyülekezetektől kaptak.
Ezen kívül felléptek Magyarországon is, Bőcsön és Cserépfalun hirdették az énekekkel Isten kegyelmét és szeretetét. Az énekkar meghívására látogatást tett a gyülekezetben a Bartók Béla kamarakórus, a Debreceni Kántus, az Ipolysági Musica Aurea Énekkar, akik csodálatos muzsikájukkal ajándékozták meg a hallgatóságot.
2007-ben egyik alapító tag Tömöl Gabriellát más felé szólította az élet, de továbbra is segítette a gömörhorkaiakat. Neki és Máté Lászlónak, az új karnagynak köszönhetően készült el 2009-ben az énekkar első lemezhordozója. Őt, a kórus vezetésére az akkor Gömörhorkán szolgáló Szabó László lelkipásztor kérte fel. Általa jutottak el többek között a Rozsnyói Énekkarok Fesztiváljára is.
Az idei évben felléptek Rozsnyón a Magyar Tannyelvű Iskolák tanévnyitó ökumenikus istentiszteletén, köszöntötték az lelkipásztort Szaszák Malvinát, aki egyben az énekkar vezetője is lett. Jártak Ipolyságon a Musica Aurea Énekkar meghívására, szolgáltak Szilicén és Pelsőcön.
„Énekkarunk minden tagjának kívánom, hogy éneklő kedvükkel, Istenbe vetett bizodalmukkal, hozzáállásukkal még sok-sok éven át ápolják és terjesszék dicséreteinket, dalainkat. E nemes cél érdekében magas erkölcsi példamutatással nyerjenek meg új tagokat a szép éneklésre, a közös éneklésre. Mert: „a zene az kell, mert körül ölel… Ha van elég szív, az sokat segít, bár úgy sem adjuk fel … ha van elég szív a dal csak így lesz szép” – mondta Palcsó Lászlóné az énekkar krónikása az ünnepi istentiszteleten.
A hálaadó ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Reformata, Felvidék.ma