szlovakiai_ref_egyhaz_cimere

 A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület elnöksége elszomorítónak tartja a Szlovák Köztársaság illetékeseinek eljárását azokkal a magyar nemzetiségű állampolgárokkal szemben, akik a szlovák állampolgárságuk mellé felvették a magyar állampolgárságot is – olvasható Csoma László lelkészegyesületi elnök és Rákos Lóránt titkár által aláírt nyilatkozatban.

Az eljárás kísértetiesen hasonlít az első világháborút követő, valamikori Csehszlovák magatartásra, amellyel az újonnan alakult állam területén élő tisztviselőket, tanárokat, lelkészeket fosztották meg állampolgárságuktól, így kényszerítve őket az ország elhagyására.
Az eljárás visszaidézi a második világháború után, a benesi dekrétumok alapján történő csehszlovák magatartást is, amikor a kollektív bűnösséget hangoztatva tízezreket kényszerítettek szülőföldjük elhagyására.
Szeretnénk emlékeztetni a Szlovák Köztársaság politikai döntéshozóit, a két világháborút követő gyűlölködés következményeire, az első Csehszlovák Köztársaság széthullására, a cseh részek német megszállására, s a szlovák részek fasiszta irányultságára. Az 1945-48-as időszakot követően, pedig a kommunista diktatúra tombolására.
A Mindenható már kétszer is ítéletet tartott a 20. század folyamán a Tőle elfordulók felett. „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” Róma 12:19

Ezért mi, mint az Úr szolgái:
– Imádkozunk azért, hogy a szlovák politikusok végre levetkezzék lelki szorongásaikat, a történelmi múlt visszatérésétől való félelmüket, s töröljék el azt a szégyenletes törvényt, amelyet a nemzeti szocializmus és a kommunista diktatúra neveltjei és eszmei örökösei hoztak.
– Imádkozunk azért, hogy demokrácia szabadságát ne lélekpusztító és értelmetlen gyűlölködés, szeretetlenség fokozására használják ki.
– Imádkozunk azért, hogy az egyesülő Európa, a gazdasági gondok mellett, vegye komolyan a lelki és eszmei szélsőségekben rejlő veszélyeket is.
– Imádkozunk azért, hogy a valamikor keresztyén Európa végre komolyan vegye Isten igéjét, s annak megfelelően, abban megerősödve töltse be küldetését.
– Imádkozunk azért, hogy a népek közötti kapcsolatokat ne a múlt sérelmei és rossz árnyai irányítsák, hanem az Ige tiszta fénye: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval.” Róma 12,21

Csoma László s. k., elnök
Rákos Lóránt s.k., titkár

Reformata/Felvidek.ma