31545

 Napirend előtti felszólalásában dr. Varga István fideszes országgyűlési képviselő Antall József és a magyar külpolitika viszonyáról beszélt, kihangsúlyozva a néhai miniszterelnök szerepét a magyar külpolitika határon túli magyarokkal kapcsolatos viszonyulásának megváltoztatásában.

A képviselő szerint a múzeumigazgatóból miniszterelnökké avanzsáló Antall a kommunista rendszer határon túli magyarokat megtagadó külpolitikája után elsőként vállalt felelősséget az elszakadt részek magyarjaiért azáltal, hogy magát lélekben tizenöt millió magyar miniszterelnökének nevezte.
A Kormány nevében Hende Csaba honvédelmi miniszter reagált a felszólalásra, aki egyetértését fejezte ki Antall József munkásságának értékelése kapcsán. Kiemelte: az egykori miniszterelnök a független magyar külpolitika alapjainak lefektetője. Az általa megfogalmazott külpolitikai prioritásokat – a transzatlanti integrációt, a jó szomszédsági viszonyt és a határainkon kívül élő magyar kisebbség védelmét – máig érvényesnek és követendőnek tartja.
Hende Csaba hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika ma is ezen a nyomvonalon halad, ezek a prioritások ma is érvényesek és továbbra sem állíthatóak szembe egymással. Ahogy a miniszter fogalmazott: a jó szomszédság feltétele a kisebbségek kölcsönös tiszteletben tartása, az erős Európának pedig kedvez az együttműködő Közép-Európa. Kiemelte ugyanakkor, hogy a prioritás nem azt jelenti, hogy csak ezek a területek fontosak és a világ többi részét elhanyagolhatnánk. A magyar érdekek hatékony érvényesítéséhez globális nyitásra és a távolabb eső területeken történő érdekképviseletre is szükség van.

Fotó: http://www.antalljozsef.hu
kormany.hu/Felvidék.ma