radicova_iveta_001

Tisztelt Doktornők! Tisztelt Doktor Urak! Engedjék meg, hogy Önökhöz forduljak ezekben a feszült pillanatokban, akik ott maradtak a kórházakban, betegeik ágyánál, és igyekeznek visszaadni egészségüket.

Hozzáállásukkal bizonyítják, hogy a gyakorlatban a Hippokratészi eskü a legfontosabb az Önök számára. Tőlem pedig biztosan jobban tudják, hogy abban többek között ez áll: „Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik.“
Meg vagyok róla győződve, hogy jelenleg, mikor kollégáik százai hagyták ott betegeiket, azért és csak azért dolgoznak erejük végső megfeszítésével, hogy megmentsék pácienseik életét és egészségét.
Ezúton szeretnék az Önök erőfeszítéseiért őszintén köszönetet mondani. Rendkívüli módon becsülöm hozzáállásukat. Becsülöm, hogy azok mellett maradtak, kiknek Önökre a legnagyobb szükségük van. És tették mindezt tekintet nélkül arra, hogy nappal van vagy éjszaka, tekintet nélkül a fáradtságra, a lelki kimerültségre.
Önök hivatásukat küldetésnek tekintik. Minden más elé helyezik rendkívül nehéz hivatásuk szeretetét, és megmutatják, hogy a felelősségérzetük mindennél erősebb. Megértem, hogy a jelenlegi helyzetben Önök is hatalmas nyomás alatt dolgoznak, folyamatos stressz helyzetben, ennek ellenére maradtak, és büszkén viselik az „orvos” nevet.
Önöknek köszönhetően hivatásuk, küldetésük továbbra is csodálatot kelt bennünk.
Végzetül azt kívánom, hogy minden felelősségteljes orvos munkája, az Önök munkája anyagilag is megfelelően díjazva legyen. Tudatosítom, hogy nem csak a pénzért folyik az Önök harca, hanem főleg társadalmi megbecsüléséért, amely hihetetlenül megerőltető és igényes munkájuk szerint járna. Sajnos manapság, mikor mély gazdasági válságban élünk, mely az 1929-es nagy gazdasági válságra emlékeztet, valóban nem lehetséges a felkínáltnál nagyobb mértékben emelni a fizetéseket az egészségügyben.
Még egyszer őszintén köszönöm, és meghajlok becsületességük, profizmusuk és felelősségtudatuk előtt.
A legmélyebb tisztelettel,
Iveta Radičová, kormányfő

www.premierkasr.sk, BGy, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31390,31358,31342,31334,31291″}