31700b

  2011. december 27-én János-napi borszentelésre került sor Muzslán és Bősön a katolikus templomban.

Az ebedi és muzslai bortermelők egy-egy palackot hoztak az áldásra (vagy egy fehéret-egy vöröset), melyet a ceremónia után hazavihettek. Drozdík József méltatta az idei kiváló évjáratot. A megszentelésre váró borok között volt Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnökének a bora is.  A borokat a párkányi esperes ás a muzslai plébános szentelték meg. Az ünnepre az egyházi méltóságok mellett felsorakozott a borlovagrend is. Az ünnepi misét követően a borok megkóstolása sem maradt el. 

A bor megáldását és megszentelését a bősi templomban főtisztelendő Dr. Herdics György apát, esperes celebrálta több jelenlevő esperes és plébános, valamint a bősi hívők előtt. Az ünnepségen részt vettek a Szent György Lovagrend, valamint a Somlói Borlovagrend képviselői is. A Magyar Interaktív Televízióösszeállítása a szertartásról a televizio.sk oldalon tekinthető meg.  A templomi szertartás után a helyi művelődési házban folytatódott a boráldás. Ünnepi beszédet Fenes Iván, Bős polgármestere mondott, majd mons.Szakál László esperes pár mondattal megáldotta a kikészített borokat. Ezután kulturális műsor következett, majd rövid a ismertető után a jelenlevők a kiállított borokat kóstolgatva töltötték el az est hátralevő részét. Az itt készített összefoglaló is megtekinthető a Magyar Interaktív Televízióban. 

December 27-hez a borszentelés szokása kapcsolódott, mely a borvidékeken máig él. A szent bornak is – mint minden egyéb szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy ne romoljon el a bor. Szólásként él a Szent János áldása, a búcsúzáskor megivott utolsó pohár borral kapcsolatosan. A János név gyakorisága és a karácsonyi ünnepkörben való naptári helye miatt is kedvelt névünnep. Az István köszöntőkhöz hasonlóan, sok változatban él a magyar nyelvterületen.
Szent János áldása
A római egyház szertartáskönyve Szent János napjára (dec. 27.) írja elő a bor megáldásának szertartását. A pogány áldozati ital (libatio) emléke élt tovább abban a kora középkori szokásban, hogy a szentek ünnepén tiszteletükre bort ittak a templomban; majd, hogy a szokás egyházi értelmezése még inkább kidomborodjék, alakult ki a Szent János-napi borszentelés, ami a 13. sz.-ban Németo.-ból terjedt el. Német neve „Johannisminne”, mert a pap e szavakkal nyújtotta át a bort híveinek: Igyátok Szent János szeretetét.

Várszegi Asztrik főapát liturgia keretében a pannonhalmi borvidék 2011-es új borait a Pannonhalmi Bencés Főapátság Káptalan termében áldotta meg.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30785, 30532″}