magyarorszagi_valasztas

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 2011. december 2-i ülésén a Nemzeti összetartozás bizottsága kapta feladatul a határon túli magyar szervezetek és pártok javaslatainak összegyűjtését, formába öntését és azoknak a továbbítását a Magyar Országgyűlés felé.

A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága összegezte az országgyűlési választásokat szabályozó törvénytervezethez érkező módosító javaslatokat, melyek érintik a határon túl élő magyar állampolgárok választójogának gyakorlását is.

Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke a következő módosító javaslatot terjesztette be:
„(2) Az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat, valamint azok a határainkon kívül élő állampolgárok, akikről nem készül választási névjegyzék .

Szász Jenő, a Magyar Polgár Párt elnökének módosító javaslata a következő:
1 . A törvényjavaslat 3. §-ának a következő módosítását javasolom :
» 3.  §
(1) Az országgyűlési képviselők száma — ide nem számítva a nemzetiségi listán és a külhoni egyéni választókerületben megválasztott képviselőket —százkilencvenkilenc.
(2) Százhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, kilencvenhárom országgyűlési képvisel ő t országos listán választanak .
(3) A névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választók a nemzetiségi listán, a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok egy külhoni egyéni választókerületben választhatnak képviselőket
(4) A (3) bekezdés alapján a nemzetiségi listán, illetve a külhoni egyéni választókerületben kiosztott mandátumok száma a jelöltekre leadott szavazatok számától függ .”2. A törvényjavaslat 12. § -ának a következő módosítását javasolom :
„12. §
(1) A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
b) egy pártlistára szavazhat.
(2) A magyarországi lakóhellyel rendelkező , névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat .
(3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár
a) egy külhoni választókerületi jelöltre és 121 egy pártlistára szavazhat .”

A Nemzeti összetartozás bizottsága mindkét javaslatot vita nélkül, egyhangúan fogadta el. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság december 7-i ülésén a javaslatokat nem támogatta, de az 1/3-os támogatottságot elérték. Az Emberi jogi, kisebbségi és civil- és vallásügyi bizottság december 8-i ülésén hasonlóképpen döntött. A három bizottság ajánlása a részletes vitához itt tekinthető meg. A javaslatok a plenáris ülés elé kerülhetnek.

{iarelatednews articleid=”31430,31428,31385″}