31586

Vatay Világi Norbert 40 esztendős fiatalember. Dunaszerdahelyen született. Szerkesztőségünkhöz eljutattott levelében bejelentette, hogy nyíltan vállalja magyar állampolgárságát is. Honosítási okiratát szeptemberben vette kézhez.

31586bA következő sorokat küldte szerkesztőségünknek :

“Magyarként boldogulni, ahogy múltunk, történelmünk, nyelvünk, kultúránk, civilizációnk, szokásaink, szellemiségünk predesztinál bennünket, és ennek logikus következményeként védeni Kárpát-Európa magyarságát és az összes olyan kiváltságot, amelyből ez táplálkozik; megerősíteni a szülőföldhöz, a hazához, a magyar hazához tartozás tudatát és felkészíteni azokra a keserű harcokra, amelyekre a jövőben számíthatunk.
Nem táplálunk gyűlöletet senkivel szemben, mert a szentistváni örökségünk szellemében nevelkedett lelkünkben nincs hely harag és irigység számára. Mindenkit tisztelünk, az ellenségeinket is, ha nem provokálnak bennünket, hogy kénytelenek legyünk haragra lobbanni. Azonban elhatározott szándékunk, hogy saját magunk számára is tiszteletet követeljünk, hogy ne tűrjünk el házunk táján megengedhetetlen beavatkozásokat.

Magyar földön, az Úr 2011 évében, Álom havának 14.napján” – írta Vatay Világi Norbert.

Érdeklődéssel figyeljük az állami gépezet rekacióit.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31516″}