31980

 Az iskolák az országnak olyan területén működnek, amely a munkanélküliség, a munkahelyek számát illetően az egyik legszegényebb, évek óta küszködnek az alacsony létszámmal.  Nagyobb odafigyelést érdemelnek.

A beíratási alacsony létszám részben a születések kevés számából, részben pedig abból származik, hogy minden támogatás ellenére nem minden magyar családba született gyermeket íratnak a szülők magyar iskolába. A térségben, a Nagykürtösi járásban öt teljes szervezettségű iskola működik, Ipolynyéken, Ipolybalogon, Csábon, Lukanényén, Ipolyvarbón, ezen kívül van kisiskola önkormányzati, Inámban valamint két egyházi igazgatású Ipolyhídvégen és Óváron. A körzetben művészeti alapiskola is működik kihelyezett tagozatokkal, így biztosítva van a diákság művészi tehetségének kibontakoztatása és fejlesztése.

Az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóink száma jelenleg 142, az oktató – nevelő munka 9 osztályban folyik. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak a tanítási órákon, de a szakkörökön is fejlesszék diákjaik tudását. Jelenleg sportkörök, színjátszó, újságírói kör, angol szakkör, makettező kör és informatikai szakkör is tevékenykedik. A művészetek iránt érdeklődők komoly nemzetközi versenyekben és projektekben is megmérettetik magukat. A nyelvek iránt érdeklődők és a színészet felé kacsintgatók a vers- és prózamondó, valamint a helyesírási versenyeken próbálhatják ki magukat. A matematikáért rajongók is részt vesznek évente több versenyben és külön említésre méltó a Katedra verseny, melyen országos szinten is remekeltek tanulóik. A testnevelésen belül az asztalitenisz a diákok kedvence, de újraindult a lövészkör, melyben sikeres eredményeket érnek el járási és kerületi szinten is. Nem hagyják ki a szlovák, az angol, a történelmi, a földrajzi, bibliai és ökológiai versenyeket sem. Az iskola rendelkezik interaktív táblával és interaktív tananyagokkal is, melyek jelentősen modernizálják az oktatást. A tanulók és tanítóink számára is felüdülés az új módszerek alkalmazása. Rendszeresen szerveznek sítúrát, úszótanfolyamot, diáknapot, karácsonyi műsort, farsangi jelmezbált, nevelői koncerteket, színházlátogatásokat és szervesen kiveszik részünket Ipolynék kulturális életében is. Minden évben megemlékeznek az iskola névadójáról, Balassi Bálintról.

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola a Nagykürtösi járás legnagyobb létszámú, teljes szervezettségű magyar alapiskolája. Az idei tanévben 160 diák látogatja az iskolát. Az iskola programjában kiemelkedő szerepe van az egészséges életmódra való nevelésnek, valamint a népi hagyományok ápolásának, a régió történelme megismertetésének. Tanulóik rendszeresen bekapcsolódnak a különféle tanulmányi versenyekbe, így a sport- (lövészet, futball, asztalitenisz, röplabda, kiütő), a képzőművészeti, matematikai, szavaló- és prózamondó versenyekbe stb., ahol jó eredményeket érünk el. A kilencedikes tanulók általában magyar tanítási nyelvű középiskolákban folytatják tanulmányaikat, egy-egy végzős évfolyam tanulóinak kb. kétharmada középiskolába (gimnázium és szakközépiskola), kb. egyharmada pedig szakképző iskolákba nyer felvételt.

“Az ezeket az iskolákat látogató diákok és családjaik számára, sőt a környezetükre nézve is is nagy jelentőséggel bír, hogy részt vehetnek a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Palóc Társaság által rendezett ünnepségén Budapesten, a Várban, valamint a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán és a Magyarság Háza által rendezett Prima primissima- díjas zenekar hangversenyén. E lehetőség is az elszakítottságban élő magyar nemzetrészek összetartozásának valós megnyilvánulása és remény a szebb magyar jövőt óhajtó milliók számára.” – fűzte hozzá Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31919″}