31973

Megjelent Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza, Cs. Nagy Lajos nyelvész kutatásainak összegző munkája.

A medvesalji falvak az egykori Gömör megyének Nógráddal határos délnyugati részén, Felvidéken a mai “Szlovákia” területén, a Gortva-patak völgyében fekszenek. A tizenkét települést – Sőreg, Ajnácskő, Csevice, Gömöralmágy, Dobfenek, Gömörpéterfala, Óbást, Újbást (Egyházasbást), Bakóháza, Vecseklő, Medveshidegkút, Tajti – magába foglaló tájegység rohamosan fogyó magyar lakossága kultúrájában, népszokásaiban, palóc nyelvjárásában erősen hagyományőrző, nem egy tekintetben archaikus. Az összlakosság száma 1980-ban 5797 fő volt, közülük 5500 volt magyar nemzetiségű, 2001-re a magyarok száma 1129 fővel, azaz 20,53 százalékkal lett kevesebb.
A magyar nyelvjárások atlaszának a gyűjtése az 1950-es években erre a viszonylag zárt körzetre nem terjedt ki, tudományos szempontból ezért is nagy jelentőségű Cs. Nagy Lajos munkája. A könyv megszületésével ugyanis eggyel csökkent a nyelvjárási szempontból föltáratlan magyar tájegységek száma.
A kiadvány 750 térképlapon mutatja be a legjellemzőbb hagyományos paraszti élet, használati tárgyak, ételek megnevezéseit, ezek nyelvjárási változatait. Az érdeklődők a többi között megtudhatják, hogy ezen a területen a fanyelű bicskát bicsaknak, bugylibicskának, halbicskának, halasbicskának, sőt jancsibicskának is nevezték. A macska, ha simogatják, nemcsak dorombol, hanem bőgőzik, brúgózik, duruzsol, morog, morgattyúzik vagy éppen muzsikál – tájékoztatta a szerző az MTI-t.
Cs. Nagy Lajos 1991-től 1996-ig a Nyitrai Pedagógiai Főiskola (ma Konstantin Filozófus Egyetem) Hungarisztika Tanszékének a vendégtanáraként gyűjtötte össze a nyelvatlasz anyagát, a kutatásban hallgatók is részt vettek. Később az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával szervezett utakon újabb nyelvi és néprajzi adatokkal gazdagodott az anyag, így összesen több mint 180 ezres korpusz jött létre. Az atlasz térképeire ebből 100 ezernél is több adat került.
Az adatok bizonyos szempontú csoportosítási lehetőségeit 32 színes térkép illusztrálja. A térképek szerkesztése, a nyelvi variánsok bemutatása Vékás Domokos és Vargha Fruzsina Sára által fejlesztett szoftverrel készült, mely lehetővé teszi egyebek mellett új térképek generálását, további összefüggések feltárását, bemutatását. Az informatizáltság azt is támogatja, hogy a medvesalji korpusz integrálható legyen a magyar és az európai dialektológiai kutatási adatállományokba.
A tervek szerint az anyag digitális változatban, CD-lemezen is megjelenik. A kötetet a Luminosus Kiadó címén rendelhetik meg az érdeklődők, további információk a www.luminosus.sk oldalon olvashatók.
A kötetet megjelenését a szlovák kormányhivatal támogatta. 

Palocbetyar.hu nyomán Felvidék.ma