kettos-allampolgarsag03

A Magyarországi Református Egyház elnöksége támogatja és szolidaritásáról biztosította Kassai Gyula lévai lelkészt.  (Frissítve a SzRKE nyilatkozatával.)

A Magyarországi Református Egyház a nyilvánosság erejének felhasználásával, a testvéregyházak és az európai egyházi szervezetek, közöttük a Református Egyházak Világközössége Európai Tanácsának tájékoztatásával igyekszik segíteni a szlovák állampolgárságát elvesztő Kassai Gyula lelkipásztort – közölte a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata szerdán az MTI-vel. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége közleményében azt írta: megdöbbenéssel értesültek róla, hogy Kassai Gyula, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) lelkipásztora szlovák állampolgárságát elveszítve „bejelentett lakhely nélküli idegen” lett Szlovákiában, és törölték a lakcímnyilvántartásból.
Az elnökség ugyanakkor szolidaritását kifejezve – az SZRKE vezetésével egyetértésben – igyekszik mindent megtenni, ami „a lelkipásztor helyzetének megnyugtató rendezését szolgálja, jogainak gyakorlását elősegíti és a körülményekből fakadó létbizonytalanságát enyhíti” – olvasható a reformátusok közleményében, melyet az MNO is közölt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége VIII. ülésszakának 23. ülésén, amelyet 2012. február 23-án elektronikus formában tartott Rimaszombatban, tárgyalt a szlovák állampolgárságtól megfosztott egyháztagok helyzetéről, és a következő ZSE-32/2012-es számú határozatot hozta:
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugtalansággal követi az államigazgatás, az Alkotmánybíróság döntése előtt foganatosított lépéseit a Szlovák Köztársaság állampolgárainak kettős állampolgárságával kapcsolatban.
„Senki nem fosztható meg akarata ellenére a Szlovák Köztársaság állampolgárságától.” áll a Szlovák Köztársaság Alkotmánya első fejezetének 5. szakasza (2) bekezdésében, mely a totalitás korának rossz tapasztalatain és jogtalanságain alapul. Ebben a korban a Csehszlovák Szocialista Köztársaság állampolgáraitól az állampolgárságot beleegyezésük nélkül, büntetésből vették el.
A Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága még nem nyilatkozott a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott, 40/1993 Tt. számú, a Szlovák Köztársaság állampolgárságáról szóló törvényt módosító, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott, 250/2010 Tt. számú törvénymódosítás, és a Szlovák Köztársaság Alkotmánya közötti összhangról, ezért elsietettnek tartjuk az állami szervek eljárását, mely a múlt század embertelen eljárásait idézi.
A hivatalok eljárása következtében lett akarata ellenére hazájában hontalanná Kassai Gyula úr is, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház köztiszteletben álló lelkésze.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tiltakozik az állami szervek ez ügyben tanúsított, elsietett magatartása ellen, valamint együttérzéséről és erkölcsi támogatásáról biztosít minden érintetett, s hasonló magatartásra szólít fel Szlovákiában minden jóakaratú embert és jogi személyt.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház felszólítja a Szlovák Köztársaság illetékes állami szerveit, halasszák az állampolgárság megvonására a 250/2010 Tt. számú törvénymódosítás értelmében vonatkozó hivatalos eljárás foganatosítását az Alkotmánybíróságnak a törvénymódosítás és a Szlovák Köztársaság Alkotmánya közötti összhangról szóló nyilatkozata kiadásáig.”

A Felvidék.ma hírportál szombaton írt arról, hogy Szlovákiában kézbesítették az első olyan hivatalos értesítést, amely már papíron is bizonyítja, hogy egy magyar állampolgárságot megszerző személyt töröltek a lakcímnyilvántartásból.
Az első ilyen értesítést Kassai Gyula lévai református lelkész kapta, a lévai Városi Hivataltól. Ebben az állt, hogy személye „bejelentett lakhely nélküli idegen” Szlovákiában adtuk hírül.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32499″}