32589

Minap az egyik ismerősöm azt mondta: Megfigyelted, hogy az utóbbi időben a szlovák politikai elit már nem szidja Magyarországot.

Én erre azt találtam mondani, hogy bizonyára Ők is látják már, hogy amit Magyarország tesz, az lényegében az ország megmaradásának érdekében van, és talán valamennyi tagállam végett is, mert tarthatatlan, hogy mindent Brüsszelből diktáljanak nekünk úgy, mint egykor az elvtársak tették Moszkvából!
Sajnos be kell ismerem, hogy tévedtem, mert Boris Zala szlovák EP képviselő pénteken Pozsonyban sajtótájékoztatón értékelte Brüsszel és Budapest vitáját a magyar alkotmányról, amely mint mondta, nincs összhangban az európai jogrenddel, és hogy a Fidesz Magyarországon uralni akarja azokat az intézményeket, amelyek Európában hagyományosan függetlenek, azaz a bíróságot, a jegybankot, és a személyes adatok védelmét garantáló intézményeket. Ezért egy nappal előbb, február 16-án csütörtökön, az Európai Parlament olyan jelentős állásfoglalást fogadott el a magyar alkotmánnyal kapcsolatban, melynek alapján reális esély van arra, hogy komoly vizsgálat induljon el, egy uniós tagállam ellen. Zala szerinte ez a folyamat jó alkalom arra, hogy figyelmeztessék Magyarországot a szomszédos államokban élő kisebbségeire vonatkozó törvényei, elsősorban az állampolgárság megadásával és a szavazati jog biztosításával, nem csak bizonytalan helyzetet teremtenek, de a régió biztonságát is veszélyeztetik. Majd így folytatta: „Az Európai Parlament szigorúan ügyel a törvényességre, legyen szó polgári szabadságjogokról, vagy az emberi jogokról. Ezeknek védelmére pedig megfelelő eszközök állnak az európai intézmények rendelkezésére, sőt a képviselők is nagyon érzékenyen reagálnak rá”.
Érdekes ez a megállapítás, ugyanakkor érthetetlen és elfogadhatatlan számomra. Mert az idézet nem fedi a valóságot! Hiszen az EU még egy esetben sem utasította Szlovákiát arra, hogy a tudatosan ellenünk hozott embertelen törvényeit törölje törvénytárából!? Azt pedig, hogy a szocialista és liberális EU-s képviselők többsége megszavazta a Magyarország elleni határozatot az rendben van, tőlük ez várható el, azt viszont nem tudom elfogadni, hogy Szlovákia is üdvözli ezt az lépést, mert éppen Szlovákia volt az, amely szintén élt a kettős állampolgárság kiterjesztésével határon túl élő honfitársai számára. Kérdem én, ez törvényes volt, és nem ütközött az európai normákba? Mert ha törvényes volt, akkor Magyarország sem sért uniós jogot! Legalábbis az általam kifogásolt kérdésben nem! És mivel a kettős mérce az EU-ban nem létezik, jó lenne, ha politikusaink sem etetnék ilyen sületlenségekkel sajtótájékoztatókon a szlovák polgárokat! Mert a halászok szokták mondani: „Ha nagy fogást akarsz, a halakat előbb jól be kell etetni”!?
Talán Boris Zala is ezt vallja, mikor így fogalmaz: „Az elmúlt fél évben folytatott viták során sok képviselő számára világossá vált, miszerint nem az a probléma, hogy a magyar kisebbséget a többségi nemzetek elnyomnák, hanem Magyarország terjeszkedő politikája a probléma, amelynek területen kívüli hatálya van, azaz Magyarország a magyar kisebbségek által beavatkozik a környező országok belügyeibe, és ezt az Európai Parlament is elítéli”.
Szerény kérdésem; kik azok a képviselők, akik azt állítják, hogy a kisebbségek nincsenek elnyomva a többség által? Az SNS képviselői, a KDH képviselői, netán a szocialista és liberális pártok képviselői az EU-ban? Mert az én véleményem szerint, már ideje lenne, hogy ne ezek a személyek és Zala úr nyilatkozzanak a mi nevünkben! Mert szülőföldünkön sajnos továbbra is csak másodrendű állampolgárok vagyunk, és ez mellett az állításom mellett mindvégig kitartok! Higgyék el nekem, nem kellett hozzá Orbán Viktor személye, hogy ez a kellemetlen érzés hatalmában tartson bennünket! Pedig sokáig bíztam abban, hogy előbb vagy utóbb, csak jobbra fordul majd a sorsunk! Ezért Csehszlovákia megszűnése és a két új állam megalakulása után én is azt hittem, hogy a szlovákok most már testvérként fognak bánni velünk, és megadják jogainkat! Elvárásainkban azonban csalódnunk kellett, hiszen napjainkban is mostohatestvérként kezelnek bennünket, éppen az ilyen politikai reprezentációnak köszönhetően!
Ami pedig Magyarországot illeti, hogy az terjeszkedő politikát folytat, és beavatkozik a környező országok belügyeibe, hát ezt a kérdést én ismét másként látom. A szlovákok az I. világháború végén Csehország nadrágjába csimpaszkodva nyertek egy országot, de vele együtt egy „feketepétert” is, hiszen Szlovákiának az elcsatolás által 980.000 magyart is örökölnie kellett. Mint tudjuk mind a mai napig nem adták meg ennek a népnek az önrendelkezési jogát, pedig azt nagyokat bólogatva megígérték az elcsatoláskor! Úgy gondolják az urak, hogy lojalitásunkat elnyerik az által, ha cinkelt kártyával játszanak tovább? Hiszen éppen a szlovákok voltak az elsők, akik a fennebb említett módon avatkoztak be Magyarország belügyeibe még 1997-ben, amikor a külhonban rekedt szlovák polgártársaiknak nyakló nélkül, lakhelytől függetlenül osztották a szlovák állampolgárságot. Vagy már ezt is elfelejtették az urak? De rövidek az idegsejtjeik nyúlványai! Mert mint tudjuk, Magyarország nem tiltakozott ez ellen akkor sem, és most sem, mert egy kulturált államban ez természetes dolognak számít, mint az is, hogy a szlovákok által is lesajnált magyar alkotmány kisebbségei számára még a kollektív jogokat is biztosítja.
Akkor, hogy is állunk ezzel a beavatkozással és a terjeszkedéssel tisztelt uraim? Csak nem úgy, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad annak a bizonyos szarvasmarhának? Mert az ilyen felfogás megbélyegző, kirekesztő, sőt egyenesen diszkrimináló egy uniós tagállammal, Magyarországgal, meg velünk, fevidéki magyarokkal szemben is! S ha ezt állítja Szlovákia, és a szónokló úr által meg nem nevezett uniós országok képviselőinek egy része, akkor itt valami nagyon bűzlik! Mert, ha figyelemmel kísérnék az ezzel kapcsolatos eseményeket Európa más tagállamaiban is, akkor most figyelő tekintetüket Csehországra vetnék, ahol éppen napjainkban már tárcaközi egyeztetésre bocsátották azt az új állampolgársági törvényt, mely lehetővé teszi a cseh állampolgárok számára, hogy más ország állampolgárságát is felvehessék a nélkül, hogy a csehet elveszítenék. Ehhez nincs mit hozzászólni… Én befejeztem!!!

Mészáros László, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32535,32522,32547″}