32661

2012 február 27-én a komáromi Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata új elnököt választott Valent Ákos személyében. 

A Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésében az egyetemen működő mindhárom kar hallgatói képviselve vannak (Gazdaságtudományi Kar, Református Teológiai Kar, Tanárképző Kar).
Valent Ákos 2008-tól a Tanárképző Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, majd Czibula Ádám lemondását követően az Egyetemi HÖK ügyvezető elnöke lett.
Bemutatkozásában kiemelte, hogy a Hallgatói Önkormányzat pozíciói az egyetemen jelenleg erősek, hiszen a legtöbb egyetemi szervben legalább ⅓ a hallgatói képviselők aránya. Az egyetem szenátusában a 15 tagból 6 hallgató, a kari szenátusokban 11-ből minimum 4, a fegyelmi bizottságokban 6-ból 3. A legnagyobb kihívás jelenleg az egyetemért és annak hallgatóiért tenni akaró, a közügyek iránt érdeklődő hallgatók megtalálása és megszólítása. Ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció biztosítása a hallgatók felé. Beszélt az együttműködés fontosságáról az egyetemmel, a várossal és a Kárpát-medence hallgatói szervezeteivel.
A Küldöttgyűlés megválasztotta saját elnökét is Méri Tamás személyében.

A hétvégén a Hallgatói Önkormányzat 3 napos vezetőképzőt tart, ahol az elkövetkező időszak legfontosabb teendőiről, a Komáromi Egyetemi Napok szervezéséről és az
Önkormányzat jövőjéről lesz szó.

A Hallgatói Önkormányzat új elnöksége:
Elnök: Valent Ákos
Alelnökök:
Egyetem-népszerűsítésért felelős alelnök: Ulbrik Zoltán
Laptop-kölcsönzésért és ösztöndíjakért felelős alelnök: Vörös Renáta
Tudományos Diákköri Konferenciáért felelős alelnök: Bese László
Kollégiumokért felelős alelnök: Méri Tamás
Rendezvényszervezésért felelős alelnök: Szabó Dávid
Kultúráért és sportért felelős alelnök: Szuri András
A szaktestületek elnökei:
Gazdasági Bizottság: Lovász András
Kommunikációs Bizottság: Nagy Veronika
Az önkormányzat irodavezetője: Vadkerti Tibor
A három kar HÖK elnöke, akik tisztségükből adódóan tagjai az elnökségnek:
Tanárképző Kar: Bugár Gergely
Gazdaságtudományi Kar: Méri Tamás
Református Teológiai Kar: Haris Szilárd

A Hallgatói Önkormányzat magyarországi minta alapján működő szervezet, amely a hallgatók érdekeit képviseli. Szlovákiában egyedül a Selye János Egyetemen működik Hallgatói Önkormányzat. Olyan programok szervezésével foglalkozik, amelyekkel az egyetemisták életét színesebbé teszi. Ilyen rendezvények a gólyatábor, egyetemi bál, KEN (Komáromi Egyetemi Napok), valamint a kéthetente megrendezésre kerülő egyetemi bulik is. A diákszervezetektől az különbözteti meg, hogy rendezvényszervezésen túl érdekképviselettel is foglalkozik az egyetem szerveiben.

Nagy Veronika, Felvidék.ma