33092

Barátai, pályatársai hívták már „sokoldalú optimistának”, „Zselíz polihisztorának”, „a világ élő kincsözöne feltárójának”, „vigyázó szemnek”. Tény, hogy rendkívül színes egyéniség.

Azon kívül, hogy a zselízi magyar alapiskola matematika-zene szakos tanára, gyermekkórust vezet, ő az idén fennállásának 30. évfordulóját ünneplő zselízi Franz Schubert Vegyeskar karnagya, a Katedra folyóirat matematikaversenyének szervezője és lebonyolítója, nyelvművelő cikkei jelennek meg a helyi újságban, számos kórusmű zeneszerzője, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának segédkarnagya és krónikása, önkormányzati képviselő, több tankönyv fordítója, lektora, zenetörténeti könyvek szerzője, szenvedélyes fényképész, és talán még sorolhatnánk a tevékenységeit, amelyeket mind magas szinten művel, és amelyekért számos kitüntetésben részesült. Ezek közül a legfontosabbak: Katedra-díj (Dunaszerdahely, 1997); Pro Urbe-díj (Zselíz, 2001); Nagy Szent Gorazd-díj (Kassa, 2005); „A szlovákiai magyar iskolákért”-emlékplakett (Dunaszerdahely, 2005); Vass Lajos-emlékérem (Komárom, 2009).
Horváth Géza a zselízi gimnázium sikeres elvégzése után először a brünni Műegyetem Építészeti Karára került, bár a tanári pálya vonzotta már akkor is, de a múlt rendszer „megbízhatatlannak” tartotta a családját, így csak két év után sikerült átlépnie a nyitrai pedagógiai karra, matematika–földrajz szakra. Jó nagy vargabetűt kellett megtennie ahhoz, hogy végre szülővárosában taníthasson, és teljes egészében belevethesse magát a köz szolgálatába. 1999-ben kisdoktori címet szerzett a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Karán.
A zene, éneklés mindig fontos volt számára. Alapiskolásként rockzenekarban gitározott és énekelt, ahol ő szerezte saját számaik zenéjét. Nagyra becsült tanára, Urbán György javaslatára lépett be a Tanítókórusba, 1978-ban. Vass Lajostól és Janda Ivántól tanulta a kórusvezetés alapjait, ezt a tudást kamatoztatta az általa 1982-ben alapított vegyeskarnál. Az énekkar 1992-ben, fennállásának 10. évfordulóján felvette a Franz Schubert Vegyeskar nevet, tisztelegve ezzel a neves zeneszerző előtt, aki kétszer vendégeskedett Zselízen az Esterházy család meghívására. Horváth Géza vezetésével a kórus a kezdetektől fogva hatalmas sikereket könyvelhetett el, óriási lelkesedéssel vágtak bele a tagok – akkor még 52 – en — a kórusmozgalomba. A háromévente rendezett kórusversenyen, a Kodály Napokon többször is aranykoszorús minősítéssel jutalmazták a vegyeskart. Fennállása óta rengeteg fellépést tudhat már maga mögött, a harminc év alatt a kórus megfordult Szlovákia több településén, városában, Magyarországon, Csehországban, Ausztriában.
Mindenütt csak a legnagyobb elismeréssel szóltak a kultivált, kellemes hangzású kórusról, amely a karnagy szakavatott keze alatt formálódott egységessé, nagyon tiszta hangúvá. A 30. születésnapjukat egy kórusfesztivállal szeretnének megünnepelni nyáron, ahová meghívják azokat a kórusokat, amelyekkel szinte már baráti kapcsolatot létesítettek az évek során. A fesztivál részletei még csak körvonalazódnak, de Horváth Géza bízik benne, hogy sikerül méltóképpen megünnepelni a harmadik X-et.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/03/33092_1.jpg” width=”160″ height=”105″ title=”Franz Schubert Vegyeskar”}{/japopup}

 Mézes Zsuzsanna, Felvidék.ma