bethlen-gabor-alap

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15-től meghirdette a „Szülőföldön magyarul” ösztöndíj-pályázati felhívását a „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet
•    az az óvodás, aki Szlovákiában működő óvodában magyar nyelvű nevelésben/képzésben vesz részt, illetve magyar nyelvű képzésben kezdi tanulmányait a 2012/2013 – as tanévben,
•    az az általános és középiskolás tanuló, aki Szlovákiában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesül.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.
Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
A 2011/2012-es tanévben igényelhető támogatásokra 2012. március 15-től 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.
Az ösztöndíjpályázatok lebonyolító szervezete ebben az évben is a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Elektrárenská 2., P.O. BOX 49., 945 01 Komárno, Tel: 035 7714 755, Mobil: 0907 479 640 , E-mail: szmpsz@szmpsz.sk )
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ezúton is  kéri az iskolavezetők és a szülői szövetségek vezetőit az együttműködésre, a pályázók munkájának megkönnyítése céljából.

Részletesebb információkat az érdeklődők a szövetség  honlapján találnak www.szmpsz.sk

{iarelatednews articleid=”32949″}