reformatus09-400

 2011-ben 25 861 istentiszteleti alkalmat tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjében, harminccal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Ebből több mint négyezerre az abaúj-tornaiban került sor, holott a gyülekezeteinek a száma hússzal kevesebb, mint a legnagyobb létszámú gömöri egyházmegyében. Az istentiszteletek száma a háromezret a zempléni és a komáromi egyházmegyében haladja meg, a többiben ettől kevesebbet tartottak.
Úrvacsorával egybekötött istentiszteletre a 2011-es esztendőben 2078 alkalommal került sor, ebből a legtöbbet 329 –et a gömöri egyházmegye jegyez.
A statisztikai adatok alapján az elmúlt évben az istentiszteletek 74 százaléka magyar, 22 százaléka szlovák nyelven zajlott, de Isten igéjét németül és angol nyelven is hirdették a lelkipásztorok. A 2011-es évben négy százalékkal volt kevesebb a magyar nyelvű szolgálatok száma, mint egy évvel korábban. Számokban kifejezve, 1 028-cal csökkent a magyar istentiszteletek száma a 2010-es adatokkal összehasonlítva, 128-cal pedig emelkedett a szlovák nyelvűek száma.
Míg a hét magyar többségű egyházmegyében szlovák nyelvű istentiszteletekre is sor került, addig a két szlovákban, ahol szintén élnek magyar reformátusok, egyetlen egy alkalommal sem volt magyar nyelvű szolgálat. 2010-ben is csak egyszer szólt magyar nyelven Isten igéje, mégpedig az ondava-hernádi egyházmegyében.
A legtöbb magyar nyelvű istentisztelet – 3 399 – az abaúj-tornaiban volt. A két szlovák – ondava-hernádi és nagymihályi – egyházmegyén kívül a legtöbb, mintegy 578 szlovák nyelvű szolgálatot is ebben jegyeztek, valamint a zempléniben, de ott ettől jelentősen kevesebbet, 251-et. A 2010-es évhez viszonyítva az istentiszteletek száma a legjobban a nagymihályiban növekedett meg, 2011-ben 146-tal tartottak többet, mint egy évvel korábban.
Az elmúlt évben hét német nyelvű istentiszteleti alkalom is volt, egy a barsiban, kettő-kettő pedig az zempléniben és az ungiban. Egy-egy angol nyelvűre az abaúj-tornaiban, zempléniben, ungiban és az ondava-hernádiban volt.
A református egyház lelkipásztorai az elmúlt év folyamán nemcsak a templomokban, hanem a gyülekezeti termekben, kórházi és szociális intézetekben, nyugdíjas otthonokban is tartottak istentiszteleteket.
A statisztikai kimutatás alapján az istentiszteleteken átlagosan ötvenöten vettek részt.

Reformata, Felvidék.ma