33635

A Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya adott helyet április 19-20-án a Generális Konvent elnökségi ülésének, melyen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Géresi Róbert püspökhelyettes és Fekete Vince főgondnok képviselte.

A beregszászi találkozón egyeztetés folyt egyebek mellett a konvent Szombathelyen tartandó júniusi plenáris ülésének előkészítéséről. A Generális Konvent záró istentiszteletét Körmenden tartják, ahol egyúttal megemlékeznek az ott megtartott zsinat és a Dunántúli Református Egyházkerület megalakulásának 400. évfordulójáról.
Az egyházkerületek életéről szóló beszámolók során a Szlovákia Református Keresztyén Egyház képviselői felvázolták az egyházkerületben kialakult helyzetet. A magyar és szlovák együttélés kérdéseivel foglalkozó bizottság a napokban kezdi meg munkáját. Ebbe a testületbe mind a kilenc egyházmegye egy-egy küldöttet delegál. A Generális Konvent Elnöksége támogatja a Szlovákiában élő reformátusok egységének irányába tett fáradozását.
A tanácskozás döntött a református iskolák támogatásáról. A közel 27 millió forintból Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Felvidéken működő református oktatási intézmények kapnak támogatást oktatási tevékenységük végzéséhez. De lehetett pályázni új óvodák indításának támogatására, a Bibliaprogram keretében pedig új fordítású teljes Bibliát kap a Kárpát-medence valamennyi református oktatási intézményének minden 9. osztályos tanulója. Szlovákiában a Kőrösön induló óvoda, az Alistáli és Martosi Református Egyházi Alapiskola, az Érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola és Óvoda, valamint a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium részesül támogatásban.
A megbeszélésen beszámoló hangzott el a Heidelbergi Káté újbóli lefordítását és kiadását koordináló bizottság munkájáról. Az elmúlt évek során több alkalommal is felmerült az új fordítás igénye akár valamelyik meglévő fordítás átdolgozásával. A fordítás időzítésében szerepet játszik az is, hogy 2013-ban lesz a Heidelbergi Káté első megjelenésének 450. évfordulója.
A Generális Konvent felkínálta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a Heidelbergi Káté szlovák nyelvű kiadásának anyagi terheinek átvállalását – tájékoztatta a Reformata honlapot Géresi Róbert püspökhelyettes.

A következő elnökségi ülésre június 18-án kerül sor Szombathelyen.

Fotó: Fábián Zoltán, reformatus.hu
Reformata, Felvidék.ma