33562 1

Gömörhorkán mintegy százötvenen voltak jelen a Bibliaismereti versenyen. Fülek, Balogtamási, Alsókálosa és Gömörmihályfalva gyülekezeteinek tagjai lettek a legeredményesebbek.

A Gömöri Egyházmegyében két évvel ezelőtt Alsókálosán rendeztek első alkalommal bibliaismereti versenyt. A rákövetkező évben Tornalján egyházmegyei szavalóversenyt szerveztek, ahol magyar költők Istenes verseiből szavaltak a gyerekek. Idén újra bibliaismereti versenyre került sor, mely iránt nagy volt az érdeklődés és nagy sikerrel valósult meg 2012. április 21-én Gömörhorkán a kultúrházban.

„Minden várakozáson felül vettek részt a versenyen, több mint száz versenyező, összesen 36 – 3-3 fős csoportban, életkor szerinti kategóriákban vetélkedtek a gyerekek és a felnőttek is” – informálta a Felvidék.ma-t Nt. Nagy Ákos Róbert esperes.
A verseny közös áhítattal kezdődött, amelyet Nt. Nagy Ákos Róbert esperes tartott. Ezt követően néhány ének csendült fel, amelyet a Gömöri Egyházmegye Lelkészeinek Énekkara szolgáltatott. A versenyzők tesztlapot töltöttek ki a Jónás könyvének alapján. Jól felkészült csapatok mérték össze erejüket. Az elért pontszámok szerint értékelték ki a versenyt, díjakat osztottak ki. A nyertesek könyvcsomagot, édességeket, apró ajándékokat vehettek át.

A legkisebbek között a füleki gyülekezetnek a csapata végzett az első helyen. A második korosztályban az első helyen a balogtamási gyülekezet csapata helyezkedett el. Az ifi kategóriában az alsókálosi gyülekezet csoportja végzett. A felnőtt kategóriában két első helyezett lett azonos pontszámmal, a gömörmihályfalvai és az alsókálosai csapat.

„Jó volt együtt lenni, nagyon jó volt a hangulat, s ezért köszönet illeti a szervezők mellett a helyieket, a gömörhorkaiakat is, akik igyekeztek mindenben a segítségünkre lenni” – mondja az esperes úr. Hozzátette: „Nagy jelentőséggel bír egy-egy ilyen alkalom, hiszen a felkészülés folyamán tanulmányozzák a Szentírást, egyre jobban megismerik Isten igéjét és talán felfedezik annak a csodálatos megtartó-, hitet-, reménységet adó erejét. Nem kevésbé fontos, hogy közösségi alkalomként nekünk, reformátusoknak itt Gömörben jó és hasznos találkozni, lényeges, hogy együtt legyünk.” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Nt. Nagy Ákos Róbert a verseny végeztével.

A jövőbeni tervekkel kapcsolatosan megtudtuk, hogy a későbbiekben is szeretnék folytatni ezt a nagysikerű, közösségformáló rendezvényt. Rendszeres alkalmakat szerveznek az egyházmegye ifjúságának és a gyermekeinek is. Mint ahogyan az esperes úr elmondta, igyekszenek olyan közösséget létrehozni Gömörben, amelyik valóban egymást erősítve, egymás hitét, szeretetét táplálva igyekszik megtartó erő lenni a magyarság számára is.

Fotó: Molnár Sándor
HE, Felvidék.ma