33421

Április 13-án nemzetközi konferenciát rendez Budapesten, a Magyarság Házában a Teleki László Alapítvány, melynek címe Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein.

A Teleki László Alapítvány felmérést készít a kárpát-medencei iskolán kívüli magyar nyelvoktatás, ápolás kérdésköréről. A felmérés célja, hogy képet alkossanak arról, hogy a legkülönbözőbb körülmények között (falusi, nagyvárosi szórvány, vegyes lakosságú terület, kis település stb.) élő magyarság milyen módon szervezi meg az iskolán kívüli magyar nyelvoktatást és ápolást. A felmérési program keretében konferenciát szerveznek, amelyen a Kárpát-medence különböző helyszíneiről érkező szakemberek számolnak be az általuk vezetett program tapasztalatairól.

A konferencia programja:

10.00-10.10 Megnyitó
Répás Zsuzsanna helyettes-államtitkár asszony, KIM Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság

10.10-10.20 Miért fontos a szórványoktatás?
Diószegi László (Teleki László Alapítvány – Budapest)

10.20-10.40 Mezőségi szórványoktatási program bemutatása
Balázs-Bécsi Attila (Téka Alapítvány, Szamosújvár, Erdély)

10.40-11.00 Szórványoktatás és szórvány stratégiák
Szegedi László (Kőhalom, Brassó-Erdély)

11.00-11.20 Kávészünet

11.20-11.40 Vajdaság dél-bácskai és szerémségi szórvány magyar kisközösségeiben újraszervezett magyar nyelvoktatás és nyelvápolás
Pécsi Erzsébet (Újvidék, Szerémség)
Bátori József (Dél-bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége)

11.40-12.00 Magyar játszóházak Horvátországban
Tomasic Deák Korina (Horvátország)

12.00-12.20 A szlovákiai magyar (felvidéki) szórványoktatás helyzete
Hajtman Béla (Alsóbodok)

12.30-13.30 Ebéd

13.40-14.00 A magyar tannyelvű oktatás helyzete a segesvári szórványban
Tóth Tivadar (Gaudeamus Alapítvány, Segesvár – Erdély)

14.00-14.20 Hová tovább ifjúság? Haza…
Márton Attila (Lészped – Moldva)

14.20-14.35 Ki a szórvány Kárpátalján?
Orosz Ildikó (Rákóczi F. Főiskola, Beregszász Kárpátalja)

14.35-14.50 A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szórványprogramja
P. Punykó Mária (Felső Tisza völgy, Kárpátalja)

14.50-15.05 Az aknaszlatinai Bolyai János Középiskola
Benedek Imre (Aknaszlatina, Kárpátalja)

15.05-15.20 A viski oktatási intézmények helyzete
Sari József (Visk, Kárpátalja)

15.20-15.40 Kávészünet

15.40-16.00 Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében
Dr. Erdei Ildikó (Bartók Béla Alapítvány, Temesvár – Erdély)

16.00-16.20 A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium identitás erősítő szerepe a szórványban
Szőcs Ildikó (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed –Erdély)

16.20-16.40 Magyarul Szlovéniában
Kovács Attila (Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva)

16.40-17.00 Magyar nyelvoktatás szórványban. Egy kutatási terv.
Papp Z. Attila (Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet)

17.00-17.20 Vita

Pontos helyszín: Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)
A rendezvényt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága támogatja.

Felvidék.ma