berenyi-jozsef001

 A beolvasztás csendes politikája zajlik – jelentette ki Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke április 30-i sajtónyilatkozatában.

A 2012. április 27-én a kormány által jóváhagyott program nemzeti kisebbségeket érintő része egyáltalán nem veszi figyelembe a legfrissebb népszámlálási adatokat, megállapításai általánosak, és nem tesz különbséget a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek nagyságára és jellemzőire vonatkozóan. A Fico-kormány által előterjesztett dokumentum arra a hibás megközelítésre alapozza az elkövetkező négy év kisebbségpolitikáját, mely szerint a többségi nemzetnek és az adott kisebbségnek ugyanazon támogatásra van szüksége ahhoz, hogy identitását megőrizze, kultúráját fenntartsa – hívja fel a figyelmet sajtónyilatkozatában az MKP.
A legfrissebb népszámlálási adatok szerint az elmúlt tíz évben csökkent a magyar, a cseh és az ukrán kisebbség létszáma. Bár a ruszin és a roma közösség száma kis mértékben nőtt, elmondható, Szlovákiában a nemzeti kisebbségi identitás megőrzésének az állam által biztosított feltételei ma nem elégségesek. A kormányprogram ezt is figyelmen kívül hagyja, s nem tesz említést a nemzetközi szervezetek által megfogalmazott ajánlások átvételéről sem. Szlovákia tehát újra mellőzi az EBESZ (OBSE) és az Európa Tanács (Rada Európy) ide vonatkozó ajánlásait: az átfogó kisebbségi törvény elfogadását, a kisebbségek nyelvhasználati jogainak bővítését stb.
A kormányprogram egyetlen konkrétuma e területen a kisebbségekért és a polgári társadalomért felelős kormánybiztos hivatalának létrehozatala. Konkrét hatásköreit és az államigazgatáson belüli elhelyezkedését azonban a dokumentum nem részletezi. A Magyar Koalíció Pártja hangsúlyozza, hogy semmilyen kormánybiztos sem helyettesítheti teljes mértékben az ezelőtti kisebbségi és emberjogi miniszterelnök-helyettesi hivatalt.
Robert Fico és kormánya tudatában van annak, hogy a mai jogszabályok és intézményi keretek között a szlovákiai magyar közösség megszűnésre van ítélve. Ezért sem helyez kilátásba jogfosztást, de jogbővítést sem. Az MKP levélben tájékoztatni fogja az EBESZ és az Európa Tanács illetékes tisztségviselőit, hogy a két szervezet Szlovákiával szemben megfogalmazott állásfoglalásait a kormányprogram figyelmen kívül hagyja – nyilatkozta Berényi József, az MKP elnöke.

Felvidék.ma