34029

2012. május 20-án az egyházkarcsai római katolikus Szent Bertalan templomban megszólaltak az ünnepi harangok, melyek azt jelezték, hogy ezen a napon ünnepélyes keretek között 13 elsőáldozó először vette magához az Úr Jézus testét.

Az ünneplés már reggel nyolc órakor elkezdődött, amikor a gyermekek a plébánián ünnepi reggelin vettek részt az esperes úrral, aki e nagy esemény előtt még egy kicsit elbeszélgetett velük.

A ceremónia kilenc órakor ünnepélyes bevonulással folytatódott, a gyerekek a plébániáról vonultak a csodálatosan feldíszített templomba.
A szentmisére nagyon sokan érkeztek, jelen voltak falunk elöljárói, pedagógusai is, valamint az egész szentmisén a Nemzetközi Szent György Lovagrend állt díszőrséget.
Az ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula egyházkarcsai esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében az Oltáriszentségről elmélkedett és a gyermekekhez szólt, akik meghatódva hallgatták az esperes úr szavait.
“Mindannyian e föld vándorai vagyunk. Elesünk, és újra felkelünk. Megbánjuk vétkeinket. Isten erejére van szükségünk, hogy minden esés után újult erővel folytassuk utunkat. Isten erejére van szükség, hogy az élet nehéz keresztjeit elviselhessük. Itt van előttünk az erősek Kenyere! Ő táplálni, erősíteni akarja lelkünket az örök életre. Kedves gyerek, a ti lelketeket is táplálni és erősíteni fogja az Oltáriszentség, melyet ma először fogtok magatokhoz venni. Jézus Krisztus a kenyér színe alatt van jelen és érkezik ma hozzátok…’’
A szentbeszéd után az esperes úr a húsvéti gyertyáról meggyújtotta az elsőáldozási gyertyákat, melyek fényénél a gyerekek tiszta lelkülettel megvallották hitüket és ellene mondtak a bűnnek. Majd egyenként léptek az esperes úr elé, és áhítattal, meghatódva vették magukhoz az Oltáriszentséget.
Az ünnepi esemény zárásául az elsőáldozók versben is kifejezték gondolataikat, érzelmeiket az Oltáriszentségről. A szentmise után elhangoztak a himnuszok, az ünneplés pedig agapé keretében folytatódott a plébánián.
Az első szentáldozás a gyerekek számára biztosan felejthetetlen marad, hiszen először tér be szívükbe az Isten, hogy oda örömet, boldogságot vigyen.

Mgr. Juhász Ferenc