33995

 Az 55 éve elhunyt gróf Esterházy Jánosnak állítottak emléktáblát Nyíregyházán, a városháza falán.

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök Gróf Esterházy János felvidéki politikus, nemzetünk mártírja emlékére – Nyíregyházán a Bethlen Gábor u. 1. sz alatti épület falán – elhelyezett emléktáblát 2012. május 19-én délelőtt áldott meg. A domborművet: Balogh Géza nyíregyházi szobrászművész készítette.

Gróf Esterházy János politikai pályája során a magyarok elnyomása ellen harcolt Csehszlovákiában, de koholt vádak alapján elhurcolták, kényszermunkára ítélték, és börtönbe zárták. A tiszteletére felállított emléktábla felavatásán részt vett többek között dr. Kovács Ferenc polgármester, Mihályi Molnár László, felvidéki író, valamint Kassa képviseletében Csoltkó Jenő – ad róla hírt a nyiregyhaza.hu.

Az emléktábla elhelyezésének kezdeményezője a Trianon Társaság volt, amelynek elnöke Dalmay Árpád köszöntötte az egybegyűlteket, és Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármesterének üdvözlő beszéde hangzott el. Martinovszky István Krasznahorka büszke várát idézte meg tárogatóján, Petneházy Attila színművész pedig Reményik Sándor Mindhalálig című versét adta elő. A felvidéki magyarok képviseletében Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa környéki elnöke szólt. A polgármester és Bartal Károly Tamás nyugalmazott jászóvári premontrei apát közösen leplezte le a táblát, amelyet ezután Bosák Nándor megyéspüspök szentelt meg. Az ünnepséget a felvidékről kitelepített és elhurcolt magyarokra való idei emlékezéssel kötötték egybe, akik közül sokuk ebbe a régióba került 1945 után. Esterházy emléktáblája mellett ezt a figyelmeztető emléktáblát is megkoszorúzták a megjelentek – írja facebook oldalán Mihály Molnár László, aki az utolsó csehszlovák parlamentben 20 éve Kassa és térségének választói akaratából a magyarságot képviselte, amint Esterházy is itt nyert képviselői mandátumot 1932-ben, amit az első köztársaság végnapjáig betöltött.
A magyar többségű területek visszaszolgáltatása után 1939-től Esterházy nem fogadva az országgyűlési képviselői ajánlatot, hanem Szlovákiában maradt, és a pozsonyi parlamentben az északabbi részeken, Iglón, Eperjesen, Bártfán, Lőcsén, Besztercebányán, Nyitrán maradt magyarok képviseletét vállalta. Összesen 12 évig szolgálta képviselőként nemzetünket, majd 12 évig járta a bolsevik önkény haláltáborait és börtöneit, mint egy újkori magyar keresztutat. Prófétai küldetéstudattal, hitében eltántoríthatatlanul….

Felvidék.ma