34080

A Pozsonyi Magyar Intézet és a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság május 24-én tartotta a Pozsonyi Közgazdász Klub első összejövetelét, dr. Kovács Árpád előadását élénk szakmai vita követte, amelybe a jelenlévő mintegy harminc érdeklődő is bekapcsolódott.

A találkozóra a Pozsonyi Magyar Intézet épületében került sor, ahol Kollai István igazgató köszöntötte a megjelenteket. A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságot Pogány Erzsébet ügyvezető elnök, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója képviselte, aki elmondta, amikor elhatározták, hogy elindítják a Pozsonyi Közgazdász Klubot, örömmel tapasztalták, hogy a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatójában, Kollai Istvánban, aki maga is közgazdász, készséges partnerre találtak.
Pogány Erzsébet a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság alakulásáról, eddigi működéséről emondta, hogy 2009 novemberében heten hirdették meg a szándékot, hogy más érdeklődőkkel együtt szeretnék megalakítani a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságot, a szervezetet ezután másféléven belül sikerült bejegyeztetni.
Somorján, 2010. május 27-én tartották az alakuló ülést. „Azért volt ez emlékezetes, mert akkor tudtuk meg, hogy a Magyar Közgazdásági Társaság 116. születésnapjára esett a felvidéki kistestvér megszületése. Nagyon jó családba kerültünk, hiszen a nagy múltú magyarországi társaság mellett az erdélyi barátaink kerek húsz évvel előztek meg bennünket, a vajdasági társaság pedig félévvel korábban jöttek létre, mint mi” – emlékezett vissza Pogány Erzsébet ügyvezető, aki elmondta, hogy a társaság tevékenységével a www.gazdasag.sk oldalon lehet jobban megismerkedni. A tagjaik létszáma 90, s van több mint 100 olyan érdeklődő és pártoló tag, akikkel rendszeres kapcsolatban vannak. „Biztos vagyok abban, hogy sokkal jobban állunk utánpótlásban, mint ahogy sikerült ezt a maroknyi csapatot megtalálni” – nyilatkozta Pogány Erzsébet utalva arra, hogy a Selye János Egyetemen teljes erővel zajlik a szlovákiai magyar közgazdászok képzése. A Selye János Egyetem mellett működő Harsányi János Szakkollégiummal nagyon jó az együttműködésük. Hozzátette: „Nagy hálával tartozunk a Magyar Közgazdasági Társaságnak a szakmai segítségért, ahogyan az erdélyi, vajdasági és a felvidéki közgazdászokat szakmai tanácsokkal látja el, s a szervezést segíti. A rangos közgazdász vándorgyűlésen a felvidéki szakemberek már kétszer részt vettek, s bízom benne, hogy idén is ott lehetünk.” A további tevékenységről az ügyvezető elmondta, hogy szeretnének pályázatokban és publikálásban segíteni azoknak a szakembereknek, akik szeretnék dolgozataikat  szakmai lapokban megjelentetni.

Dr. Halm Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára a Társaság tevékenységéről szólva azt emelte ki, hogy május 27-én idén is ünnepi közgyűlést tartanak, a társaság megalakulásának 118. évfordulója tiszteletére, amelyen kitüntetést vehet át Békesi László egykori pénzügyminiszter, és a társaság elnökségének soraiba választják meg Szász Károlyt, a PSZÁF elnökét. Július 18-án Nagyváradon kerül sor a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok Találkozójára, amelyet a Romániai Magyar Közgazdász Társasággal közösen szerveznek, a felvidéki résztvevőket is szeretettel várják. Szeptember utolsó hétvégéjén pedig immár 50. alkalommal szerezik meg a Közgazdász Vándorgyűlést, most Egerben lesz a rangos esemény, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság küldöttségét is meghívják.

Ezután került sor dr. Kovács Árpádnak, a Magyar Közgazdász Társaság, egyben a Költségvetési Tanács elnökének az előadására, aki bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy Pozsonyban lehet, pályafutása kezdetén élénk szakmai és baráti kapcsolatokra tett szert a koronázó városban, és mindig szívesen tér vissza. Az előadásának címe és  témája: “Válásgkezelési forgatókönyvek” volt. Először az állam feladatairól, az államháztartás működtetéséről szólt. Kifejtette, hogy időtávlatot átfogó gazdaságpolitikai elvekre, társadalmi stabilitást célzó tervekre építve kell szabályozó és vezénylési keretet alkotni a gazdaság és a társadalom fenntartható fejlődése érdekében. A kormánynak ugyanakkor képesnek kell lennie gazdasági szereplőként hozzájárulni a reálgazdaság fejlődéséhez, és a társadalmi és gazdasági szolgáltatások szervezésére, hatékony működtetésére. A válság előtti és válságban alkalmazott kormányzati cselekvési forgatókönyvekről elmondta, hogy a válság előtti években az európai gazdaság viszonylagos kiegynsúlyozottsága két cselekvési forgatókönyvet kínált az EU régi és új tagállamaiban: a fejlesztést, növekedést állítani a cselekvés centrumába, vagy a társadalmi béke, a társadalmi jólét megteremtésével biztosítani a fejlődés fenntarthatóságát. Hangsúlyozta, hogy nem a választott társadalmi-gazdasági modell, az állami szerep felfogása a lényeges, hanem az, hogy a gazdaság teljesítményével az ellátórendszerek működési hatékonysága és finanszírozottsága harmonizál-e. A kulcsmondat, amire az előadás épült: A stabilitás és a dinamizmus harmóniájának hiánya a sikeres válságkezelést teszi kétségessé. A válságban az EU északi és déli államainak – az EU-hoz utóbb csatlakozott, posztszocialista országoknak  egymástól eltérő a pályája, a válság legsúlyosabb következménye az, hogy a globális válságon belül a hitelekből finanszírozott társadalmi szolgáltatásokból követlező “privát” krízisek sorozata következett be. Konkrét adatokkal mutatta be az EU 27-ek adóssági szintjét és az államháztartási hiányt, az EU tagállamaiban alkalmazott válságkezelések domináns jellemzőit, az eltéréseket és azonosságokat, és mindezt két szakaszra bontva, a 2008-2010 közötti és 2011 utáni időszakban. Arra a következtetésre jutott, hogy a válságkezelést végigkísérte a stabilitás és dinamizmus egyensúlyának keresése. A bizalomhiány miatt a reálgazdasági eredmények mellett is újratermelődik az adósság,  a súlyos áldozatokkal járó alkalmazkodás elhúzódik.

Dr. Kovács Árpád előadását élénk szakmai vita követte, amelyben kifejtette véleményét többek közt Shill István, a Szlovák Statisztikai Hivatal alenöke, Pósa Lajos neves pénzügyi szakember, a Szlovák Nemzeti Bank Igazgató Tanácsának tagja, Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke, Pogány Tibor, Somorja alpolgármestere, Jankovics József közgazdász és Kocsis Aranka ujságíró is.

A rendezvény két házigazdája, Kollai István és Pogány Erzsébet azzal zárták a klubösszejövetelt, hogy ebben az évben ősszel még egy találkozót szerveznek.

Képgaléria a rendezvényről – itt.

Fotó: Haraszti Mária
Felvidék.ma