33793b

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia május 11-én vallástörténeti nemzetközi szimpóziumot tart az egyetem konferenciatermében.

8 órától zajlik majd a résztvevők regisztrációja. A rendezvény 10 órakor kezdődik, köszöntőt mond a szimpózium védnöke Doc. PhDr. Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja.
A nap folyamán a következő érdekesebbnél érdekesebb előadásokat hallgathatják meg az érdeklődők:
10:15 – Prof. ThDr. Karasszon István, PhD. Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, Komárom, Ószövetségi tanszék: Az ugariti vallás
10:35 – Prof: ThDr. Bándy György, Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, Komárom, Újszövetségi tanszék: Moáb vallása Rúth könyvének tükrében
10:55 – kávészünet
11:15– doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodička, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a religionistiky: Kanaánsky panteón a monoteizmus Izraela
11:35 – Dr. Habil. Hodossy-Takács Előd, PhD. Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Debrecen: Az ókori Moáb és Edóm vallása
11:55 – Dr. Habil. Kőszeghy Miklós, PhD., Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Piliscsaba, Bölcsészettudományi Kar, Ókortörténeti tanszék: A babiloni vallás
12:30 – Ebéd
14:00 – Doc. PhDr. Molnár János, Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, Komárom, Vallás és filozófiatörténeti tanszék: Mandeusok és a mandeista vallás
14:30 – Mgr. Beáta Čierniková, PhD., Univerzita Komenského – Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky: Az araráti királyság avagy az urartu vallásai
15:00 – kávészünet
15:15 – doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.: Prešovská univerzita v Prešove , Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra historických vied, Prienik kanaánského náboženstva a Izraelského monoteizmu
15:35 – Mgr. Mária Poliaková, PhD.: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a religionistiky: “Ľud Zmluvy”-jeho viera a modloslužba
15:55 – Csabai Ágnes, Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, Budapest, doktorandusz hallgató: Az egyiptomi vallás
16:30 – Zárszó

Felvidék.ma