32476

A program egyik elemeként a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. továbbképzést szervez külhoni magyar óvónők számára. 2012. június 1-jén jelenik meg a pályázat.

2011. november 24-én a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése egyhangúlag elfogadta a Magyar nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentumot. A dokumentumban meghatározták nemzetpolitikai célt: a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi szempontból gyarapodó közösségek legyenek. A dokumentum elemzi a külhoni magyar közösségek helyzetét, amely a jelenleg már rendelkezésre álló népszámlálási adatok tükrében is megmutatja, hogy a külhoni magyarság lélekszáma – csakúgy mint a magyarországi magyarság lélekszáma is – fogy, amelynek az alacsony születésszám mellett alapvető oka az asszimiláció. Ezért célul tűzték ki, hogy a dokumentummal összhangban megkeressék azt a legkorábbi pontot, amelyen ez a folyamat megállítható. A magyar reprodukciós lánc elsődleges intézményei az oktatási intézmények. A reprodukciós lánc fenntartásának érdekében 2012-ben a lánc első intézményi láncszemét kívánják megerősíteni: a külhoni magyar óvodákat.

A fentiek szellemében 2012. február 17-én a Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” című programot. 100 millió forintot különítettek el a program megvalósítására. A lebonyolításban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. segít. A program egyik elemeként a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. továbbképzést szervez külhoni magyar óvónők számára. A program célja a külhoni magyar nevelési nyelvű óvodai oktatás minőségének emelése; pedagógiai hiányterületek kipótlása, magyar nyelvhasználati színtérhez kötése; a magyar tannyelvű óvoda és iskola közti átmenet segítése. A továbbképzés szakmai részét az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi és Módszertani Intézete, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, illetve Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara segítségével bonyolítják le.

A továbbképzés tartalma:
•    az anyanyelvi fejlesztés pedagógiája;
•    a nyelvi-kommunikációs kompetenciák mérése (mérési módszerek, segédletek – DIFER);
•    néphagyomány az óvodában;
•    a bábjáték pedagógiája;
•    játékorientált tevékenységszervezés;
•    kisgyermekkori projektek;
•    tehetséggondozás az óvodában;
•    a külső világ tevékeny megismerése az óvodában;
•    az óvoda-iskola átmenet pedagógiája;
•    szülők bevonásának, aktívvá tételének pedagógiája;
•    együttnevelés-inkluzív pedagógia;
•    a nemzeti identitást erősítő óvodapedagógiai módszerek.

A továbbképzés időpontja: 2012. július 15-21., helyszíne: Siófok, Klubhotel Siófok Aranypart.

A továbbképzésen való részvételt a Bethlen Gábor Alap támogatja. 2012. június 1-jén fog megjelenni az a pályázat, amelynek révén az óvónők jelentkezhetnek a továbbképzésre. A győztes pályázók ingyenesen vehetnek részt a továbbképzésen, teljes ellátást és módszertani csomagot kapnak, illetve egyszeri ösztöndíjban is részesülnek.
A pályázatra jelentkezhet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként – állami, egyházi, egyesületi, alapítványi – intézményben óvodás korú (3–6 év) gyermekekkel magyar nyelven foglalkozik.
Az elbírálás során prioritást élvez az a pedagógus, aki
•    szórványterületen dolgozik, munkahelyének környezetében, az adott kistérségben a magyarság számaránya nem éri el az 50 százalékot;
•    számára korlátozott a magyar nyelvű szakirodalom, szakmódszertan elérhetősége.
Figyelje a pályázati kiírást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu)!

{iarelatednews articleid=”32476,33977,34017″}