34349

Közös pályázatot nyert a szlovákiai Szakképző és Felnőttképzési Intézet és a magyarországi Bethlen Gábor Alap Zrt.

A pályázat a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013 keretén belül valósul meg.

A program szeminárium, workshop, és intézménylátogatások szervezésével lehetőséget biztosított 30 magyarországi és 30 szlovákiai szaktanintézmény vezetőjének új kapcsolatok kialakítására, közös gondolkodásra.

A találkozók két helyszínen zajlottak:
A projektnyitó rendezvény Budapesten a Rubin szállóban valósult meg áprilisban. A megnyitó után a projekt céljai és tevékenységei hangzottak el.
Első este Benkő Szabolcs és kvartettje szórakoztatta a résztvevőket, akik később Magyarország borvidékeit és borait ismerhették meg.
Másnap, miután a résztvevő iskolák bemutatkoztak, a jelenlévők a két ország oktatási rendszeréről, a szakképzés helyzetéről, a nemzetközi együttműködésekről hallhattak előadásokat.
Olyan előadók prezentáltak, mint Morvay Endre, közgazdász, aki a szlovák-magyar határ menti munkaerőpiacról és a szakképzésről tartotta előadását és Albert Sándor, egyetemi tanár, aki a szakoktatásról és a minőségbiztosításról beszélt.
Délután szakmai kerekasztal volt programon a szakközépiskolák igazgatóinak részvételével: Horváth Lászlóval, a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikum vezetőjével, Vetter Jánossal, az komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatójával, Cservenka Jánossal a hidaskürti Magán Szakközépiskola tulajdonosával, Vasas Joachimmal, az egri Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakközépiskola igazgatójával.
A délutáni „nagyelőadást” Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, egyetemi tanár tartotta.
A budapesti találkozót vasárnap Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár zárta.

Az ezt követő találkozó Szlovákiában, Gyűgyön volt 2012 májusában, mely élesebb hangnemben folytatódott.
A bevezető előadásokat ismét Morvay Endre és Albert Sándor tartották, akik tovább bontották a Budapesten felvezetett témákat.
Nagy Gabriella, a komáromi Munka-, Családügyi- és Szociális Hivatal igazgatójának előadása „Szakképzés a statisztika tükrében” élénk vitát váltott ki a vezetők körében. A diskurzus elsősorban a statisztikai adatok valós értékéről, értelméről folyt a.
A délelőtt 4 szakiskola igazgatójának előadásával folytatódott:
Hajtman Béla, az alsóbodoki Magán Szakközépiskola vezetője a szlovákiai magán szakiskolákról, az azokat érintő tévhitekről és igazságokról beszélt.
Vasas Joachim, magyarországi szakiskolák helyzetét taglalta.
Matej Éva, a kassai Szakkay József Szakközépiskola igazgatónője szomorú számokat és tényeket tárt elénk a kelet szlovákiai iskolák helyzetéről Vetter János „Milyen egy jó iskola, avagy álmodik a nyomor” című derűs, szarkasztikus előadásával keserű mosolyt csalt a hallgatóság arcára.
A délutáni kerekasztal beszélgetés „Milyen egy jó iskola” címen zajlott és a délelőtti előadásokra reagált. A beszélgetést Fabó Mária, a Szakképző és Felnőttképzési Intézet igazgatója vezette. Éles vita alakult ki a magániskolák és az állami iskolák képviselői között a diáklétszámokat és az iskolák színvonalát illetően. Ez a téma több figyelmet és elemzést igényel, állapították meg a jelenlévők.
A találkozó másnap Mihály Erzsébet, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatójának előadásával folytatódott, aki válaszolt a nevelési- oktatási és tankönyv támogatási ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdésekre.
A két találkozóból a vezetők azt a tanulságot vonták le, hogy a szakiskolák problémáit nem „beszéljük ki” eléggé, keveset tudunk egymás problémáiról, a helyzetek megoldásának lehetőségeiről.
A Szakképző és Felnőttképzési Intézet az igazgatók javaslatára évente hasonló, a szakiskolák vezetőinek szervezett találkozót szeretne megvalósítani.
A projekt szakértői csapata egy “Ki kicsoda a szakképzésben?” partnerkereső adatbázist készít elő, ahol az együttműködésre hajlandó szakképző intézményeket mutatják be és amely tartalmazza az együttműködési elképzeléseiket, legfontosabb adatokat. Célja a partnerkeresés, a partnerkapcsolatok fenntartása a korszerű internetes kommunikációs lehetőségek biztosításával.

SZAKI, Felvidék.ma