fiatalok2

A magyarországi felsőoktatásban eddig példa nélküli együttműködést szentesít a Miskolci Egyetem két kassai egyetemmel: országhatárokon átnyúló egyetemi szövetséget hoznak létre. Ennek legfőbb célja egy közös tudáscentrum kialakítása.

A három felsőoktatási intézmény az európai oktatási, kutatási térséghez való csatlakozás minél hatékonyabb megvalósulása, valamint országaik és régióik tudományos, kulturális és szellemi felemelkedése, megújulása érdekében szövetség létrehozásának közös szándékát fejezi ki.
A szövetség egy közös tudáscentrum kialakítását tűzi ki fő célul, amely mintegy élő keretül szolgálja a közösen alakított jövőt, a fiatal nemzedékek elhivatottságát, hogy tehetségükkel és kitartásukkal járuljanak hozzá a tudomány és a kultúra fejlődéséhez.
A három intézmény vezetői és polgárai készen állnak arra, hogy tudásalapú bázist teremtsenek, amely a tudományos kutatás területén folyó együttműködésen alapul.
A Miskolci Egyetem hosszú évek óta ápol szoros, és a kölcsönös megelégedésen alapuló együttműködést mindkét kassai egyetemmel, azok fő képzési profiljának megfelelően elsősorban a mérnöki, az egészségtudományok, a jogtudományok és a bölcsészettudományok területén. Ezt jelenleg főleg közös konferenciák, pályázatok, oktató- és hallgatócserék jellemzik.
A mostani megállapodás lehetőséget teremt majd közös oktatási tevékenységek kialakítására, beleértve a diplomák kibocsátást is, közös kutatói munkahelyek létrehozására, a kutatások elősegítésére, projektek indítására, tanfolyamok szervezésére, miként az oktatói és a hallgatói mobilitás fokozására, vagy a partneregyetemek tudományos és képzési területeire vonatkozó közös adatbázis kifejlesztésére is.
A határozatlan időre szóló együttműködés tartalmának megvalósításához mindhárom fél előkészíti anyagait az oktató- és kutatócserék rendszerének fejlesztésére, az egyéni és közös kutatási programok támogatására. A felek közreműködnek közös érdekeltségű oktatási és kutatási programokban, és különösképpen támogatják majd a szövetség keretében elért eredmények publikálását – tájékoztatta a Felvidék.ma-t a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztálya.

A három intézmény vezetője, Dr. h.c. prof. Ing. Anton Čižmar, CSc., a Kassai Műszaki Egyetem; prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc, a Šafárik Egyetem; és Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora 2012. július 9-én délelőtt szentesítette kézjegyével a megállapodást a Miskolci Egyetemen.

Felvidék.ma