34709

Örkény István születésének 100. évfordulója alkalmából a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke pályázatot hirdet középiskolások és egyetemisták részére.

A pályázat lebonyolításában a Szlovákiai Magyar Írók Társasága is bekapcsolódik.

Örkény István a magyar irodalom legismertebb próza- és drámaírója volt. Az ő tiszteletére hirdette meg az egyetem a novellaíró pályázatot. A pályázat fővédnöke az író özvegye, Radnóti Zsuzsa.
Minden pályázó egy vagy több, Örkény egyperces novelláit megidéző saját szerzeménnyel nevezhet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a leghosszabb Örkény-egypercesét. Tematikus megkötöttség nincs.
Az irodalmi pályázat mellett irodalomtörténeti pályázat is meghirdetésre került. Ebben a kategóriában (alternatív) tudományos dolgozatokat várnak a szervezők, melyek Örkény-novelláinak értelmezését, méltatását, elemzését tartalmazzák. Ezek terjedelme illeszkedjék az egypercesek terjedelméhez.
A szervezők továbbá várnak minden egyéb multimediális vagy más művészeti ágba tartozó Örkény-hommage-t is (fotómontázs, sms, talált tárgy, hang- vagy képzőművészeti installáció, filmetűd, színpadi jelenet, festmény, grafika stb.).

Beküldési határidő: 2012.november 15.

A beküldött pályaműveket írókból, irodalomtörténészekből álló rangos szakmai zsűri bírálja majd el. A díjátadóra előreláthatólag a tanszék évzáró rendezvényén, Mikulás táján kerülne sor ünnepélyes keretek között, hagyományosan az MKKI könyvtártermében. A legjobb munkák egy irodalmi összeállítás, illetve egy minikonferencia (vagy/és kamarakiállítás) keretein belül kerülnek bemutatásra a díjátadón.

A pályaműveket a következő címre várják:
Filozofická Fakulta Univerzity Komenského – FF UK Kmjl
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék – Katedra maď. jazyka a literatúry
Gondová 2. Bratislava 814 99.
Illetve a  kmjl@fphil.uniba.sk címre.

Szmit.sk nyomán Felvidék.ma