35244

2012. augusztus 1–5. között mintegy 240 fiatal (35 család és 46 segítő) részvételével a magyarországi Péliföldszentkereszten zajlott a felvidéki Keresztény Ifjúsági Közösségek (KIK) 11. család- és ifjúsági tábora.

A felvidéki keresztény magyar családok évi legjelentősebb találkozójaként is ismert többnapos programsorozat főszervezője a KIK, társszervezői pedig a Főnix polgári társulás, a KáVé és a MANKÓ kisközösségi vezetőképzők voltak.
A családtábor kerettörténetéül egy zsinati összejövetelt választottunk, mivel a zsinatok az egyházi megújulás egyik fontos eszközét képezik. Központi témájául ennek pedig a mai társadalom egyik aktuális problémája, a kapcsolatok szolgált. Megvizsgáltuk Istennel, embertársainkkal, önmagunkkal való kapcsolatunkat, rávilágítottunk párkapcsolati és generációk közötti gondjainkra. Lelki vezetőink Durás Márk atya, Zsidó János féli esperes és Puss Sándor jezsuita atya voltak.
Az előadások és kiscsoportos beszélgetések alatt a gyerekeknek korosztályonként azok a fiatal segítők biztosítottak tartalmas foglalkozásokat, akik számára a tábor nem csupán a pihenést és szórakozást jelentette, hanem az aktív munkát és szolgálatot is.
A délutánok a közös programokról szóltak: sportnap, családi vetélkedők, túra színesítette a programot, az atyák mindennap szentmisét szolgáltak, utána pedig népszerű, családi előadásban zajló esti mese várta a kicsiket és a nagyokat is. A napot minden esetben „zsinat”, megbeszélés zárta, amelyen mindig az adott napi témát elemeztük, s vontuk le a tanulságot.
Késő este, a kisgyerekek altatása után még lehetőség nyílt beszélgetésekre, az aznapi előadás témájának megvitatására.
Az idei családtábor ismét mély hitélményt, új lendületet adott számunkra, hogy hazatérve hathatósabban tanúskodjunk kereszténységünkről, és legfőképp hogy vigyük is bele mindennapi kapcsolatainkba hitünk ajándékait.

Both Hedvig / KIK

Felvidék.ma